Sandberg, Pia

Konstnären Ebba Irmgard Pia Sandberg avled den 28 juli 2011 i Helsingfors. Hon var född den 10 september 1916 och skulle således snart ha fyllt 95 år. Som barn bodde Pia Sandberg i Åggelby. Familjen flyttade dock senare till Helsingfors centrum och Pia gick i Privata svenska flickskolan (numera Minerva skolan).
Konsten var livet igenom Pia Sandbergs stora intresse, ett intresse som säkert väcktes genom hennes mor, som var lärare i teckning och slöjd. År 1935 blev Pia antagen som elev i Centralskolan för konstindustri (numera Konstindustriella högskolan) som verkade i Ateneum. Här stärktes hennes intresse för konsten och tron på att fortsätta på denna bana. Hon fortsatte sina studier vid Fria konstskolan (ofta kallad Fria målarskolan), som 1935 hade grundats av Maire Gullichsen. Pia blev sedermera skolans sekreterare under tre decennier.
Som konstnär har Pia Sandberg mest målat landskap och personporträtt. Hon fick inspiration under sina resor utomlands. En tid vistades hon som ung i franska Menton för att måla men kallades hem av familjen när kriget bröt ut. Sin första konstutställning höll hon 1965 i sitt dåvarande hem i Eira, och har senare deltagit i konstutställningar i Helsingfors, Virkby och Lojo.
Pia Sandberg var synnerligen aktiv inom det finlandssvenska hembygdsarbetet, som hon främst utövade inom Lojosamfundet. Hon verkade som samfundets värdinna under många år och var också sekreterare för Lojosamfundets konstnämnd. Kontakten till och intresset för Lojosamfundets verksamhet varade livet igenom. Lojosamfundets styrelse visade henne sin uppskattning genom att vid samfundets 100-årsjubileum i november 2009 kalla henne till hedersmedlem.
En mindre känd sida hos Pia Sandberg är hennes idrottsprestationer inom bågskytte. Hon var aktiv inom Helsingfors Bågskyttar och deltog i tävlingar. År 1948 blev hon finländsk mästare i bågskytte. Scouting, paddling och segling hörde också till hennes intressen.
Krigsåren satte sin prägel på Pia på olika sätt. Rent praktiskt arbetade hon som sanitetslotta på det krigssjukhus som var inrymt i Svenska normallyceums hus i Helsingfors.
År 1995 överlämnade Pia Sandberg ett gåvobrev till Svenska folkskolans vänner enligt vilket hon önskade hedra sin mor och moster genom grundandet av en fond i deras namn. Fondens ändamål är att understöda den svenska saken, vilket är ett uttryck för Pia Sandbergs oförtrutliga kamp för det svenska språket i Finland.

Hedvig Stenman