Storbacka, Gösta

Pensionerade läraren, dir.cant. Gösta Storbacka avled den 30 mars 2005 efter att veckan innan ha drabbats av ett slaganfall. Han föddes år 1927 i Esse, i en jordbrukarfamilj med 11 barn.
Efter folkskolan sökte Gösta Storbacka  till Nykarleby seminarium, och var endast 17 år när han inledde sina studier där. Efter examen 1948 verkade han ett år som lärare i Esbo, men kom efter fullgjord värnplikt till Jakobstad och Lagmans skola 1950. Där verkade han till pensioneringen som 60-åring.
Sången och musiken var Gösta Storbackas främsta intresse. Under studietiden sjöng han i seminariets kör och i den uppskattade Eol-kvartetten, efter flyttningen till Jakobstad anslöt han sig till Jakobstads sångarbröder. Där presterade han ett svårslaget rekord – i drygt 40 år framträdde han som körens tenorsolist. Han medverkade som solist i många andra körer, bland annat i kyrkokantater och -mässor. Som dirigent ledde han Vestersundsby sångkör och var förbundsdirigent för Pedersörebygdens sång- och musikförbund. Under senare tid sjöng han också i Jakobstads svenska församlings kyrkokör.
Som klasslärare vid Lagmans skola i Jakobstad rönte Gösta Storbacka stor uppskattning i lärarkollegiet som omsorgsfull och punktlig lärare, alltid redo att ställa upp för skolan och kollegerna.
Med vitt kunskapsfält och god berättarförmåga var han också omtyckt av eleverna. När Lagmans startade musikklasserna var han självskriven ledare för dessa.
Gösta Storbacka sörjs närmast av hust­run Greta, född Portin, sonen Anders med familj samt syskonfamiljer.

BERTEL WIDJESKOG