Wasz-Höckert, Ole

✻ 28.8.1918
† 23.10.2015

Professor Ole Wasz-Höckert avled i 97 års ålder. Hans efternamn kommer från fadern veterinär Arne Höckert och veterinär Hugo Wasz, som adopterade Ole efter att fadern avlidit några månader efter Oles födelse.
I tonåren var Ole var en framstående häcklöpare men avslutade sin idrottskarriär redan i tjugoårsåldern. Han blev student från Svenska Normallyceum i Helsingfors 1937 och påbörjade sina studier i medicin före vinterkriget då han var verksam inom Helsingfors befolkningsskydd. Han blev medicine kandidat 1941. Under fortsättningskriget fungerade han vid fronten som bataljons- och krigssjukhusläkare.
Han blev medicine licentiat vid Helsingfors universitet 1946 och disputerade 1950 med en avhandling om tuberkulos.
Ole tjänstgjorde vid Helsingfors allmänna sjukhus barnavdelning 1949–1952 och blev specialist i barnsjukdomar 1951. Efter att ha tjänstgjort som avdelningsläkare vid Helsingfors tuberkulossjukhus 1953–1956 och Aurora epidemisjukhus barnavdelning 1956–1957 blev han också specialist i infektionssjukdomar. Hans banbrytande insatser i början av 1950-talet förbättrade diagnostiseringen och behandlingen av tuberkulös hjärnhinneinflammation hos barn. Han var docent i pediatrik vid Helsingfors universitet 1954–1965 och biträdande överläkare vid HUCS barnklinik 1959–1964.
Ole Wasz-Höckert utnämndes 1964 till den första professuren i pediatrik vid Uleåborgs universitet och verkade där till år 1972. Han tjänstgjorde som överläkare vid Uleåborgs länssjukhus och Barnkliniken vid Uleåborgs centralsjukhus. Han ägnade sig åt kliniskt arbete, undervisning, forskning och planeringen av den nya Barnkliniken. Han var mån om att hans elever också skulle lära sig sociala färdigheter. År 1972 utnämndes han tillsvenskspråkig professor i pediatrik vid Helsingfors universitet och skötte tjänsten till sin pensionering 1985.
Ole Wasz-Höckert deltog aktivt i många internationella läkarorganisationers ledning. Han verkade som samfundet Folkhälsans ordförande 1981–1992, och den karismatiska barnläkaren ivrade också för friskvård, fick till stånd en tonårspoliklinik i Helsingfors och var pionjär för babysimverksamheten. Socialmedicin stod Ole nära. Han var ordförande för föreningen Läkare mot kärnvapen 1981–1995.
Ole Wasz-Höckert var Svenska folkpartiets representant i riksdagen 1983–1991 och ivrade för hög standard inom hälso- och sjukvården. Han främjade aktivt Solkustens finska skolas verksamhet.
Ole var både kliniker och forskare. Som seniorläkare stödde och hjälpte han unga kolleger och då det var fråga om en ovanlig sjukdom rådde han dem att läsa litteratur och därefter diskutera patientens problem med honom. Ole inkluderade gärna unga kolleger i sina forskningsprojekt och gav dem teman för avhandlingsarbeten. Många av hans doktorander blev senare hans goda vänner.
Ole var sympatisk och genuint intresserad av sina medmänniskor och hans leende var oemotståndligt. Skärgårdsliv och slalom var hans specialhobbyn. Han älskade sin hustru Nina, och döttrarna Nina-Lis, Barbara och Helena med familj var synnerligen viktiga för honom.

Alf Backman
Christer Holmberg
Katarina Michelsson
Mikael Knip
Hans Åkerblom
Barnläkarkolleger och vänner