Westerlund, Henrik

✻ 18.8.1926
† 22.6.2016

Henrik Westerlund föddes i Nurmijärvi, men då han var sex år köpte föräldrarna Hagaböle gård i Pernå, som blev hans kära hem ända till livets slut.
Efter agrologexamen vid Högre svenska lantbruksläroverket 1946 blev han jordbrukare på hemgården. Jordbruksnäringens utveckling och framtid var ytterst viktiga för Westerlund och han engagerade sig tidigt i lantbruksproducenternas intresse­organisationer.
Politiken blev en viktig del av Henrik Westerlunds liv. Först i Pernå kommunfullmäktige, sedan i riksdagen där han efter invalet 1966 satt i 29 år, därav som ordförande för Svenska riksdagsgruppen i tio år. Jag minns honom som en principfast och ansvarskännande ordförande, som i turbulenta tider ledde gruppen med en fast hand men alltid med glimten i ögat. För de nyländska jordbrukarna var han en aktiv representant som också var ordförande för Nylands svenska lantbruksproducenters förbund åren 1971-87. Också företag, beskattning och framför allt frågor kring Finlands försvar engagerade Westerlund speciellt.
I fråga om sina principer kompromissade han inte. I samarbetet med de övriga riksdagsgrupperna var han ett uppskattat språkrör för Svenska riksdagsgruppen.
Westerlund var elektor i flera presidentval och representerade SFP i förtroendeorgan, bland annat många år i Alkos förvaltningsråd. För sina betydande och långvariga insatser för Finland och dess riksdag förlänades han titeln riksdagsråd år 1995.
Henrik Westerlund lämnade aldrig intresset för politik. Hans hustru och dotter berättar hur hans ansvarskännande omtanke inte bara gällde dem, utan också hur det går för Finland. Hans åsikter var lika starka som förr. Han ringde ibland upp oss tidigare riksdagsledamöter, och under långa samtal redde vi ut det politiska läget och hur Finlands regering borde sköta vår säkerhetspolitik.
Jordbruksnäringens framtid var en prioritet för honom. Hans son hade övertagit skötseln av hemgården, men näringens betydelse för Henrik kan kanske bäst återges genom intervjun i Landsbygdens Folk under lantbrukarnas demonstration i Helsingfors i mars: ”Jag måste vara med och uppleva det här! Det har varit svåra tider för jordbruket också tidigare, men nu är det verkligt allvarligt.” Och där stod han, NSP:s hedersordförande, snart 90 år, och demonstrerade med de andra!
Henrik saknas av sin kära familj, hustru Annele, barn och barnbarn och oss många kolleger och vänner.

Elisabeth RehnFoto: Svenska centralarkivet