Beställ avskrift

Beställ en avskrift av en äldre minnesruna, publicerad i SFV-kalendern 1886-2009.

Skriv siffran 8 med bokstäver: