Beställ avskrift

Sök först efter namnet på söksidan. Om namnet inte hittas, finns inte runan på minnesrunor.fi 

Skriv siffran 1 med bokstäver: