Beställ avskrift

Sök först efter namnet på söksidan. Om namnet inte hittas, finns inte runan på minnesrunor.fi 

Skriv siffran 4 med bokstäver: