Välkommen!

Minnesrunor.fi är webbplatsen för finlandssvenska minnesskrifter, nekrologer och minnesrunor. Här samlas på ett ställe minnesrunor över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten - varav ett urval årligen även publiceras i tryckt form i Svenska folkskolans vänner årsbok SFV-kalendern.

Grunden utgör de minnesrunor som sedan 1886 traditionellt publicerats i SFV-kalendern. Av detta material är minnesrunorna från 2004 och framåt kompletta, liksom vissa andra som digitaliserats. Övriga runor är sökbara, med möjlighet att beställa avskrifter från SFV, som även upprätthåller webbsajten.