Välkommen!

Skicka gärna in de minnesrunor du skrivit för tidningspressen till minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är den samlande webbplatsen för finlandssvenska minnesskrifter, nekrologer och minnesrunor. Här samlas på ett ställe minnesrunor över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten - varav ett urval årligen även publiceras i tryckt form i Svenska folkskolans vänner årsbok SFV-kalendern.

Grunden utgör de minnesrunor som sedan 1886 traditionellt publicerats i SFV-kalendern. Av detta material är minnesrunorna från 2004 och framåt kompletta, liksom andra som digitaliserats. Övriga runor är sökbara, med möjlighet att beställa avskrifter från SFV, som även upprätthåller webbsajten.