Skicka in en minnesruna

Vem som helst kan skicka in en minnesruna, och det finns inga begränsningar för vilken sorts person som kan vara föremål för minnesrunan.

Läs gärna våra Frågor och svar. Där hittar du också tips om hur man skriver en minnesruna.

  1. E-posta in en textfil (alla format duger) och en copyright-fri bild i elektroniskt format till redaktion@sfv.fi
  2. Kom ihåg att sätta med dina kontaktuppgifter i e-posten, även ditt telefonnummer.

Allt inskickat material granskas före publicering. Vi rättar uppenbara skrivfel och lägger separat till information om eventuelle SFV-utmärkelser ifall de inte nämns i runan.

Genom att skicka in en runa och en bild går du med på att runan eventuellt även publiceras i SFV:s årsbok SFV-kalendern. Publiceringsbeslut fattas av SFV:s arbetsgrupp för minnesrunor och av SFV-kalenderns redaktionsråd.

Frågor skickar du till redaktion@sfv.fi.