Frågor och svar

Vems minnesrunor publiceras på minnesrunor.fi?

Föremålet för minnesrunan ska vara en svenskspråkig finländare, eller en annan finländare som gjort en viktig eller intressant arbets- eller frivilliginsats inom det svenska i Finland. Föremålet för runan behöver inte vara en känd eller berömd person. Minnesrunan skall vara skriven på svenska.

Grunden utgör de minnesrunor som sedan 1886 traditionellt publicerats i Svenska folkskolans vänners årsbok SFV-kalendern. Av detta material är minnesrunorna från 2004 och framåt kompletta, liksom en hel del äldre som digitaliserats. Övriga runor är sökbara, med möjlighet att beställa avskrifter från SFV. 

Vi hoppas på att personer som skriver minnesskrifter för tidningar och tidskrifter även skickar in dem till minnesrunor.fi. E-postadressen är redaktion@sfv.fi


Varför skall jag skicka in min minnesruna?

 1. Ett gott skäl är att minnesrunan blir mer bestående. Tidningarnas avskrifter kommer man inte nödvändigtvis åt på nätet efter publiceringen.
 2. På minnesrunor.fi kan vi publicera betydligt längre texter än i tidningarna. Tidningarna förkortar ofta minnesskrifterna till ett standardmått.
 3. En minnesruna på nätet innehåller ofta viktig biografisk information, som kan hjälpa till exempel släktforskare.

Vem äger texterna och bilderna på minnesrunor.fi?

Texternas och bildernas upphovsmän förblir de ursprungliga. För allmänheten är materialet fritt att använda, men får inte återpubliceras i sin helhet - upphovsrätten tillhör författarna. Vid citat skall texternas upphovsmän och källan (www.minnesrunor.fi) anges. Bilderna är lånade för användning i detta sammanhang och SFV har inte möjlighet att förmedla bilderna för andra ändamål. Undantaget utgör äldre fotografier som inte uppfyller kriterierna för ett konstnärligt verk, och vars skyddstid är 50 år från tagningsåret.


Vad betyder det då ni ber mig skicka in en copyright-fri bild?

Upphovsrätten till bilderna vi publicerar på minnesrunor.fi måste vara utredd av den som skickar in material till www.minnesrunor.fi. Du kan alltså inte fotografera av eller skanna bilder från tidningar och andra publikationer, om inte fotografen tillfrågats och gett sitt medtycke till publicering på minnesrunor.fi och i SFV-kalendern.

Foton från egna fotoalbum, tagna av släktingar och vänner, brukar vanligtvis inte utgöra något problem, men det är skäl att upplysa fotografen (om hen är känd) om att fotot kommer att publiceras offentligt. 

För studiopoträtt övergår vanligtvis upphovsrätten automatiskt till beställaren, och därmed också beställarens ättlingar.

För fotografier som klassas som konstverk eller för målade porträtt kan andra stipulationer gälla. Kontrollera för säkerhets skull saken om du är osäker, e-posta redaktion@sfv.fi


Tjänar SFV på det här? Vad gör SFV med materialet?

Webbsajten www.minnesrunor.fi är en tjänst som SFV tillhandahåller och upprätthåller utan kostnad för användarna. Vi förbehåller endast rätten att förhandsgranska insända texter och bilder, samt att om årsboksredaktionen så väljer, återpublicera en runa även i tryckt form i SFV:s årsbok SFV-Kalendern.

Har du frågor om användningen? Kontakta redaktion@sfv.fi


Publiceras min minnesruna automatiskt även i SFV-Kalendern?

Nej. För publicering i tryckt form finns vissa kriterier som inte gäller på minnesrunor.fi, bl.a. av utrymmesskäl. Kriterierna är:

 • Framträdande synlighet i finlandssvenska kretsar
 • En livsgärning utöver en normal arbetskarriär, t.ex.
  • betydande, uppmärksammade och belönade arbetsinsatser.
  • viktiga samhällsinsatser eller kulturgärningar, t.ex. synliga förtroendeposter och omfattande frivilligarbete utöver den ordinarie tjänsten.
  • publikationer, konstnärligt skapande, etc.

Jag hittade personen jag sökte, men det fanns ingen text eller bild. Hur kan jag få se texten?

Tillsvidare är insända minnesrunor, samt minnesrunor som publicerats i SFV-Kalendern från 2004 och framåt kompletta, liksom vissa andra äldre runor som digitaliserats. I samband med sökresultatet finns ändå en uppgift vilket år runan publicerats i SFV-Kalendern. Efter det kan du gratis beställa en avskrift till din epost. Den runan lägger vi sedan också upp på www.minnesrunor.fi.


Personen X hade mångsidig verksamhet utanför det som nämns i minnesrunan. Varför saknas informationen? Varför har inte SFV fyllt på informationen?

Minnesrunorna på sajten skall inte ses som kompletta, biografiska personartiklar. De är oftast personligt hållna minnesbilder, skrivna av någon i närkretsen eller ur den tidigare arbetsgemenskapen. Biografiska fakta kan därför saknas. SFV redigerar inte insända minnesrunor och har inte möjlighet att kontrollera eller utöka eventuell biografisk fakta i texten. Undantaget utgör ifall personen erhållit en SFV-utmärkelse, och det inte framgår av minnesrunan.

Om du som skribent av en minnesruna vill lägga till ny information eller skicka in en ny bild går det bra. Kontakta redaktion@sfv.fi


Jag har inte skrivit en minnesruna förr? Hur skriver jag en minnesruna?

De bästa minnesskrifterna innehåller vanligtvis

 • viktig biografisk information som födelsedag och ort, dödsdag och ort, arbetsuppgifter, förtroendeuppdrag, eventuella publikationer. 
 • personligt hållna avsnitt som beskrivningar av karaktärsdrag, intressen och familjeförhållanden. 

Stilmässigt finns inga begränsningar, men vanligen avfattas minnesrunor i så kallad normal, ledig sakprosa.

Ralf Friberg, som skrivit över 1000 minnesrunor, behandlar i en essä minnesrunornas historia, och konsten att skriva minnesrunor.