Adolfsson, Carl Johan

f. 4.3.1933

d. 27.12.2007

 

Ekonomie magister Carl Johan Adolfsson avled den 27.12.2007 i en ålder av 74 år. Han var född den 4.3.1933. Carl Johan Adolfsson var en viktig och opinionsbildande aktör inom Helsingfors stad, inte minst för det svenska inflytandet i huvudstaden.

När han valdes till biträdande stadsdirektör 1986 markerade det fortsättningen på en tradition där en rad framträdande finlandssvenskar utsetts till medlemmar av det politiskt valda stadsdirektörskollegiet i Helsingfors stad. Hit hörde bl.a. Erik von Frenckell, Hjalmar Krogius och Gunnar Smeds. Carl Johan Adolfsson tog över ansvaret för den tekniska företagsroteln bestående av stadens el-, trafik- och vattenverk, hamnverket samt byggnadskontoret, vilka sammantaget utgjorde en stor företagskoncern. Valet framstod som självklart. Carl Johan Adolfsson hade en gedigen bakgrund i näringslivet och som företagare samt dessutom kommunalpolitisk erfarenhet. Han var ordförande för Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp och Carl Johan Adolfsson hade förvärvat en mångsidig erfarenhet av huvudstadens förvaltning bland annat som medlem av stadsplaneringsnämnden och stadsstyrelsen. I kommunalval hade han ett starkt stöd i Handelsgillet, där han länge var aktiv.

Tack vare sin sakkunskap hade Carl Johan Adolfsson ett starkt stöd över parti- och språkgränserna i Helsingfors stadsfullmäktige. För Carl Johan var det mycket angeläget att säkra det svenska inflytandet i huvudstaden. En levande tvåspråkighet förutsätter svensk medverkan i de nämnder och organ där beslut som gäller svenskspråkigas villkor och intressen fattas. När det gäller försvaret av det svenska i Helsingfors är svenskspråkiga medlemmar av stadsdirektörskollegiet i en nyckelposition. Efter att Carl Johan Adolfssons efterträdare Martin Meinander avgick 2003 och kort därefter avled och Ilkka Christian Björklund (soc.dem.) beslöt att inte längre ställa upp för återval efter en sjuårsperiod finns det sedan 2007 ingen svensk medlem i direktörskollegiet. Carl Johan Adolfssons obestridliga ledaregenskaper kom väl till pass när han fick ansvaret för stadens företag. Han kunde först ge ett lite stelt intryck, men efter att jag lärt känna honom närmare genom vårt samarbete blev vi vänner för livet. Carl Johan var alltid tillgänglig och hjälpsam. Han var en principfast person med bestämda åsikter och ansåg sig inte kunna öda tid och krafter på sådant som motion. ”Den tiden behöver jag för att gå igenom stadsstyrelsens och nämndernas digra föredragningslistor”, var det svar han gav när jag försökte locka honom ut på en joggningsrunda. Politiskt var Carl Johan Adolfsson konsekvent konservativ och en stöttepelare i sfp:s moderata grupp. Man visste var man hade honom och kunde alltid räkna med honom när insatser behövdes. Han fungerade också en kortare tid som ordförande för sfp i Helsingfors. Carl Johan var dessutom styrelsemedlem i Helsingfors Telefonförening i många år och medverkade i den stora omstruktureringen under slutet av 1990-talet då föreningen med sina drygt 600.000 medlemmar ombildades till aktiebolag. För sina förtjänster förlänades han titeln stadsråd 1999. Carl Johan Adolfsson sörjs närmast av sonen Carolus och döttrarna Nina och Marika med familjer.

INGVAR S. MELIN Nära vän till Carl Johan Adolfsson