Ahlbeck, Rafael

f. 24.12.1909

d. 7.9.2004

Lektor Rafael Ahlbeck, en av de inflytelserikaste gestalterna i finlandssvenskt musikliv, avled den 7 september 2004, 94 år gammal. Han var född den 24.12.1909. Han utnämndes till lektor i musik vid Nykarleby seminarium 1939, men det egentliga arbetet kom i gång först efter fullgjord fronttjänst. Ahlbeck gjorde musikundervisningen till en hörnsten vid seminariet; så kallade blindpipor passerade inträdesförhörens nålsöga endast om de i övrigt var extremt begåvade. Fram till pensioneringen 1971, identisk med nedläggningen av seminariet, utbildade Ahlbeck ett stort antal lärare, som blev hängivna musikledare i bygderna. Bredden kompletterades av dem som blev hel- eller halvprofessionella musiker, dirigenter och sångare. Själv var Ahlbeck en energisk dirigent för olika orkestrar och körer, och hans kompositioner och arrangemang har blivit mycket uppskattade. Han kombinerade ett djupt intresse för folkmusik med omutliga kvalitetskrav.

Rafael Ahlbeck avlade folkskollärarexamen 1932 och musiklärarexamen 1937. Hans violinlärare var Leo Funtek, och violinspelet förblev alltid centralt för hans personliga ambitioner. Efter pensioneringen gjorde han färdig sin fil.mag. med en diger avhandling om musiklivet vid seminariet. Sitt intresse för fysisk aktivitet och sin intellektuella vitalitet bevarade han fram till de sista veckorna. Sommarstället på Kubban i Nykarleby skärgård var för honom ett kärt fritidsintresse. Många av hans vänner är redan borta, men han sörjs av dem som är kvar och av sin familj: hustru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

RABBE FORSMAN