Ahlström, Helge

F. 27.7.1927

D. 6.10.1991

 

Pensionerade rektorn och läraren Helge Ahlström avled i Korsholm den 6 oktober 1991, bruten av en svår sjukdom.

Helge Ahlström föddes i Gamlakarleby den 27 juli 1927 och blev alltså 64 år. 

Seminariet gav Helge Ahlström den formella kompetensen för fostran och undervisning, som sedan skulle prägla hans aktiva tid i olika former. 

Lärarkallet förde honom till Söderfjärdens folkskola och senare till medborgarskolan i Solf. År 1965 tillträdde han tjänsten som medborgarskollärare I Smedsby, Korsholm, där han senare kom att verka som föreståndare tills han år 1978 valdes till rektor för vad som snart skulle vara det största finlandssvenska högstadiet. Tryggt lotsade han sin skola genom olika skeden, och hans före detta elever och kolleger minns honom som en hänsynsfullt uppmuntrande lärare och chef. Fastän det systematiska var en av hans starka sidor lät han det aldrig dominera över toleransen och värmen. 

Sången och musiken kom att följa honom livet ut. Tillsammans med hustrun Gurli berikade han otaliga sammankomster med sång och musik. Så präglades jordfästningen och minnesstunden också i hög grad av just sång och musik.

Sedan Helge Ahlström i 17-årsåldem upplevt en personlig väckelse kom en kristen livssyn att känneteckna hans personlighet och hans engagemang.

Både i Solf och Korsholm åtog han sig viktiga kyrkliga och kommunala förtroendeuppdrag; därtill ställde han sina resurser till förfogande i en mängd föreningar. Samhälle och samfund ihågkom honom med ett flertal hederstecken. 

På äldre dagar fångade släktforskningen hans intresse och hans kunnande och aktivitet gjorde att han valdes till ordförande för Vasa släkt- och bygdeforskare. 

Karlebynejdens hembygdsförening hade i Helge en verklig stöttepelare och glädjespridare: i styrelsen, vid julfesterna och i exkursionsbussen med karlebynejdarna. 

Helge Ahlströms inneboende tro på människans utvecklingsmöjligheter kom till synes såväl i det pedagogiska arbetet som i föreningslivet. Spontanitet, initiativrikedom, värme och ödmjukhet är egenskaper som vi som haft förmånen att lära känna Helge Ahlström, alltid kommer att förknippa med hans namn.

 

NILS JOHAN SANDBERG