Alakoski, Yrjö

F. 28.1.1930

D. 15.1.1997

 

Agrolog Yrjö Alakoski i Vanda avled 15.1.1997 bruten av en svår sjukdom. Yrjö Alakoski var född i Nurmijärvi 28.1.1930 och växte upp på Övre Månsas I Helsinge på den gård som han senare övertog. 

Efter skolgång i Helsingfors och avslutade studier i Åbo verkade Yrjö Alakoski en tid som lärare och banktjänsteman samt några år som ansvarig för grönsaksanskaffningen till Paulig. Då han år 1957 övertog hemgården Övre Månsas fortsatte han in på 1960-talet den torghandel med grönsaker och andra produkter som han som mycket ung varit med om redan på 1930-talet. 

Yrjö Alakoski deltog aktivt I det kommunala livet i Vanda på 1970-och 1980- talen, bland annat som medlem i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen, som representant för Sfp. 

En långvarig och kraftfull insats gjorde han inom de finlandssvenska producentorganisationerna. Åren 1977-89 verkade han som ordförande för NSP:s lokalavdelning i Vanda och invaldes 1981 i förbundets styrelse. Till förbundsordförande för Nylands svenska lantbruksproducentförbund valdes han 1988. Samma år inträdde han i styrelsen för Svenska lantbruksproducenternascentralförbund SLC. Yrjö Alakoski hade också olika styrelse- och förvaltningsrådsuppdrag. 

Yrjö Alakoskis person behärskades av en lågmäld balans och outtröttligt intresse för yrkeskårens, lantbrukarnas och trädgårdsodlarnas situation. 

Detta utpräglade ansvarsmedvetandevar egenskaper som förde honom till posten som ordförande för NSP efter Henrik Westerlund. Yrjö Alakoski ledde de nyländska lantbrukarna i fem år, tills han år 1992 måste lämna uppdraget när hälsan gav vika. 

Han ägnade sig åt samhällsplaneringen med intresse och god kännedom om det som skett i hans hemtrakter, där den gamla Helsingebygden fått vika för flygfält, bostadsområden, vägar och industri. Där hade de ursprungliga markägarna blivit en liten minoritet med splittrade, svårbrukade ägor. En gammal bykultur hade gått förlorad. 

Bland sina vänner var Yrjö Alakoski speciellt omtyckt för sitt lugna väsen, sin förmåga att lyssna och sin vilja att arbeta för samhällets bästa.

 

OLA ROSENDAHL