Andersin, Hans

f. 9.8.1930
d. 24.10.2010

Professor emeritus Hans Andersin, Helsingfors, har efter en kort tids sjukdom avlidit 80 år gammal. Hans närmaste är hustrun Ann-Mari, dottern Elisabet och sonen Erik med familjer.

Hans Andersin var en finsk pionjär inom tillämpad data och systemvetenskap. Han var god vän till många nordiska !T-proffs och akademiker. Han deltog i byggandet av den första datorn i Finland och arbetade senare på IBM Finland i flera ledande positioner. Redan 1969 blev han professor i informationsbehandling vid Helsingfors tekniska högskola (HUT, senare TKK, nu Aalto-universitetets tekniska högskola) under vilken tid han också innehade en gästprofessur vid Brown University, USA, där han ägnade sig åt forskningsområdet datorstöd vid tidningsproduktion. Hans arbeten ledde bl.a. till de första kommersiellt använda IT-systemen för tidningars sidproduktion och layout. Från 1978 följde en period som ledare för automatiseringsdivisionen vid Valmet. 1986 återvände han till Tekniska högskolan och pensionerades därifrån 1993. Från sin pensionering och till sina sista dagar fortsatte Hans att hålla välbesökta föreläsningar. Han hade förmågan att utveckla en varm personlig kontakt med sina studenter. Hans Andersins arbete gjorde honom internationellt känd och erkänd. I det övriga Norden och kanske särskilt i Sverige deltog han många gånger i projekt och på konferenser. Han var ofta anlitad som opponent vid doktorsavhandlingar och som sakkunnig i olika vetenskapliga sammanhang. Internationellt var han aktiv inom flera vetenskapliga föreningar och kommittéer, kanske främst inom IFIP (International Federation for Information Processing). Han var vid sitt frånfälle vice ordförande i ISAM (International Society for Agile Manufacturing). 

Vid sidan av sitt arbete var han en ivrig Rotarian och ägnade på senare år mycket tid åt släktforskning både i Finland och Sverige, något som också resulterat i en bok om hans fädernegård i Karelen. Under senare år ägnade Hans sig även åt nordiska initiativ för dokumentation av nordisk IT-historia. Några dagar efter att han insjuknat skulle han med flera bidrag ha deltagit i den tredje internationella konferensen History of Nordie Computing i Stockholm (HiNC3). Många vänner vid de nordiska universiteten kommer att sakna hans hängivna och inspirerande samtal, hans vänliga humor och hans skapande fantasi.

Janis Bubenko jr
Tomas Ohlin 
Benkt Wangler