Andersson, Elnes

F. 4.11.1904

D. 23.12.1995

 

Elnes Andersson avled 23.12.1995 på Lindahemmet i Sibbo, Söderkulla i en ålder av 91 år. Han var född 4.11.1904. Efter genomgången mellanskola i Svenska Normallyceum dirnitterades han 1923 från Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors.

Han kompletterade sina studier i USA under ett års tid, varefter han anställdes på Finska Cellulosaföreningen i Helsingfors där han stannade i 17 år. Efter kriget idkade han några år privat affärsverksamhet.1949 inträdde han i Nordströrnkoncernens tjänst som merkantil direktör vid Finska Färgindustri Ab i Hangö, somsedansåldes till Schildt & Hallbergs Dickursby- färgfabriker. Som expert på fartygsfärger gjorde han ofta tjänsteresor till Sovjetunionen, vilket gav honomanledning att på allvar komplettera sina skolkunskaper i ryska språket. Dessa studier fortsatte han till långt in på 90-talet.

Elnes Andersson hade ett brinnande intresse för olika slag av kulturell verksamhet. Hans organisationsförmåga och kreativitet i olika sammanhang kom till synesbl.a. beträffande ungdoms- och hem- bygdsföreningsverksamhet, sport, sång och musik. Inom Gammelstadens skyddskår var han erkänt aktiv. Bland vännerna var han speciellt känd för sin förmåga som "verssrnidare". Vid olika evenemang som forna Terjärvbor i Helsingfors anordnat var han den drivande kraften.

För sin kulturella insats tilldelades Elnes Andersson av Svenska Folkskolans Vänner "folkbildningsmedalj för en mer än ett halvt sekel lång oegennyttig verksamhet i det folkliga kulturarbetet" ... Förutom hedersordförande för Gammelstadens ungdomsförening var han även grundande medlem samt styrelsens ordförande för Sibbo Pensionärsförening r.f. samt senare dess hedersordförande. Inom Sibbo Krigsveteraner r.f. var han även en grundande hedersmedlem.

Elnes Andersson sårades av granatskärvor i vristen under ryska anfall på Karelska näset under vinterkriget och när fortsättningskriget bröt ut verkade han som översättare på det statliga informationsverket. Den skada skärvorna åstadkom gjorde sig påmind hela resten av hans liv, men hans entusiasm för allt och alla kunde ingen hålla i styr. Elnes levnadsregel: "På en rullande sten växer ingen mossa" gällde i full utsträckning för honom.

 

(Hbl)