Andersson, Harry O

f. 6.7.1931

d. 7.9.2004

Oväntat kom budet att Harry O Andersson avlidit den 7 september 2004 bara några dagar efter att han tagits in på sjukhus. Harry O Andersson var född den 6.7.1931 i Helsingfors. Under sin aktiva tid i arbetslivet var Harry O Andersson anställd vid Kone Oy, senast som linjechef med ansvar för de baltiska länderna. Vi minns honom framför allt för hans uppoffrande arbete inom Arbetets Vänner, Huvudföreningen, där han var medlem sedan 1958 och ordförande sedan 1981. Vid sidan av ordförandeskapet åtog han sig med aldrig sinande entusiasm flera krävande uppdrag, för vilka han vann medlemmarnas odelade förtroende.

Harry månade sig alltid om de enskilda medlemmarnas och kretsarnas bästa även under ekonomiskt kärva tider. Han deltog själv aktivt i olika kretsars verksamhet och var bland annat ordförande för Sällskapskretsen i många år. Han tog initiativ till och medverkade även i Dan Andersson-pjäsen 1988 ”Det är något bortom berget” som blev en stor succé. Harry bibehöll sitt levande intresse för föreningens dagliga verksamhet ända till sin bortgång och var de sista åren aktiv medlem i föreningens sångkör. År 1989, på tröskeln till föreningens 100-årsjubileum, frågade sig Harry i en ledare i föreningens medlemsblad AV-iten om man kan bli utbränd också inom föreningslivet på grund av alla frivilliga uppdrag. Han gav själv svaret: ”Det tror jag inte. Ett arbete för ideal man tror på bland likasinnade människor framkallar helt säkert mera tillfredsställelse än stress. Det gäller att kunna umgås med sina medmänniskor på det rätta sättet, att kunna bygga upp ett samarbete i vilket utnyttjas det bästa hos varje individ.” För sina insatser beviljades Harry O Andersson de högsta hederstecknen inom Arbetets Vänner Huvudföreningen och AV-rörelsen.

Harry var även ordförande i Arbetets Vänners Centralförbund sedan 1978 samt dess hedersmedlem. Harrys gärning uppmärksammades även inom det finlandssvenska kulturlivet. År 1991 tilldelades han förtjänsttecknet med guldkors av Finlands Vita Ros och 1997 fick han tillsammans med sin hustru Anita Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj ”för en stark och mångsidig kulturgärning inom Arbetets Vänner”. Harry O Andersson sörjs närmast av sin familj, hustru Anita, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi inom Arbetets Vänner saknar vår avhållna ordförande. Vemodet har lagt sig över föreningen.

ÅKE SJÖLUND RUNE ÖHMAN