Andersson, Paul

f 6.2.1912

d. 22.7.2004

Paul Andersson, Korpo Jurmo, avled den 22 juli 2004 i en ålder av 92 år. Han var en Jurmobo av sällsynta mått, en mångsidig, mångkunnig skärgårdsrese, vital och verksam i oräkneliga sammanhang. På en vid vän- och bekantskapskrets gjorde han ett oförglömligt intryck som den goda berättaren, underhållaren, föreläsaren, traditionsbäraren och förvaltaren av den genuina skärgårdskulturen. Han kastade sig lika ivrigt in i diskussioner om världspolitiken som om sport, skönlitteratur, religion eller fiskeri.

Paul Andersson föddes den 6 februari 1912 på Bondas, en av de fyra gårdarna, på utskärsön Jurmo i Korpo. Efter skolan gick han som 16-åring till sjöss, men kom ett år in på Pemå Fiskarskola vid Östra Nylands folkhögskola. Därefter utbildade han sig till lärare vid seminariet i Nykarleby. Han var ute vid fronten hela krigstiden, innan han kunde tillträda sin första tjänst som lärare i Kyrkslätt. Han var också lärare i Korpo Norrskata tills han från och med 1949 verkade som lärare och tidvis skolföreståndare i Nagu. Han pensionerades 1973 men fortsatte långt därefter med sina många förtroendeuppdrag i bland annat Nagu kommunfullmäktige och -styrelse, socialnämnden och Svenska folkpartiet. Han höll nätbyggarkurser i medborgarinstitut om vintrarna och bedrev nätläggning och fiske på sin fritid på Jurmo. Hans erfarenheter av säl och sälfångst utmynnade i spännande berättelser om farofyllda strapatser till havs och till lands – som den gången han ”fick sälen i handen”.

På Pauls repertoar fanns sång, musik och teater, samt en obeskrivlig förmåga att både läsa och läsa upp vers och poesi. Därtill visade han ett brinnande intresse för schackspel, där han utmärkte sig i schackturneringar. Han var oslagbar i att kunna sport i alla former och han hängav sig helt åt idrottstävlingar och matcher. Förenat med allt detta hade Paul sin enorma vitalitet som också gällde medmänniskorna, hans varma omtanke och genuina intresse. Det fick alla känna som hade förmånen att vara hos Paul på Bondas på Jurmo, hans kära hemgård och fasta punkt. Han var ett med Jurmo, ett Jurmo som nu har förlorat en av sina största personligheter.

GUNILLA HARLING-KRANCK