Antskog, Carola

✻ 4.5.1941

† 31.12.2015

Filosofie magister Carola Antskog somnade in natten mot nyårsafton den 31 december 2015. Så sent som i början av oktober hade hon fått diagnosen cancer i halsen. Eftersom hon var en människa med stark kämparanda gav hon inte tappt förrän den allra sista tiden, som hon tillbringade på vårdavdelningen vid hälsocentralen i Kimito, hembygden som hon i praktiken förblev trogen hela livet.

Carola Antskog föddes den 4 maj 1941, kort innan fortsättningskriget bröt ut. Hon gick i skola i Kimito, studerade i Åbo och arbetade som matematiklärare bland annat i Kimito, Östersund i Sverige, på Åland och i Karis där hon verkade som rektor för Karis-Billnäs gymnasium. Hon avslutade sin skolkarriär i Esbo. Efter det att hon hade lämnat yrkeslivet kunde hon på allvar ägna sig åt den lokala politiken och sin hembygdsforskning. Hennes första bok handlade om Annonsbladet i Kimito som år 2000 firade 75-årsjubileum. Sedan följde böcker om Kimito avdelning av Finlands Röda Kors, Labbnäs semesterhem, som bygdens stora son Amos Anderson etablerade för husmödrar från hela Svenskfinland, och därpå om 100-åriga Västanfjärds Marthaförening. Hennes som det skulle visa sig sista bok handlar om Kimitoöns krigsveteraner 40 år, och gavs ut 2012. Carola Antskog var aktiv inom Esperantoförbundet i Finland. Hon började lära sig esperanto redan 1986 inspirerad av en artikel i Scoutposten och intresset för esperanto förs nu vidare av hennes dotter Anna Ritamäki-Sjöstrand. Många var de esperantoevenemang Carola Antskog ordnade och deltog i. Hon var också ordförande för Lärarnas esperantoförening i Finland rf under åren 2001–2008. Carola Antskog valdes in i Kimito fullmäktige som representant för Svenska folkpartiet redan 1997. När de tre kommunerna Kimito, Västanfjärd och Dragsfjärd 2009 gick samman i Kimitoöns gemensamma kommun företrädde hon SFP fram till våren 2012 då hon var med om att bilda den obundna fullmäktigegruppen Fri samverkan i protest mot den politik som fördes. Gruppen fick oväntad framgång i kommunalvalet hösten 2012 och knep sju av fullmäktiges 27 platser. Vid sin död var hon vice ordförande i kommunens omsorgsnämnd och centralvalnämnd. Carola Antskog var aktiv inom Martharörelsen, i den lokala pensionärsföreningen och i församlingen.

I december 2014 brann hennes hem, gamla Fröjdböle skola, och hon förlorade allt. Hon fick en ny bostad i den gamla diakonistugan nära kyrkan. Hela bygden hjälptes åt med att skapa ett nytt hem åt henne. Carola Antskog var en välkänd gestalt i Kimito. Även om hon inte var helt okontroversiell, då hon ofta hade starka åsikter och även framförde dem, var hon respekterad. Man lyssnade på henne och hon åstadkom saker. Carola Antskog sörjs närmast av dottern Anna och sonen Patrik med familjer, sin fästman Stig, och sin släkt där hon var en fast klippa och av många vänner.

Ann-Gerd Steinby svägerska och vän