Antskog, Sven

Agrolog Sven Antskog, en av förgrundsgestalterna inom Kimitos politiska och kulturella liv under många decennier, avled den 10 juni 1992, bruten av en lång sjukdom. Han blev 81 år gammal. In i det sista förunnades han att vara verksam och han fick därför uppleva ännu en grönskande försommar på sitt kära Södergård i Mattkärr. 

Under sin aktiva tid var han direktör för Helsingfors Aktiebanks filial i Kimito och skötte vid sidan av det sitt jordbruk. Jordbruksfrågor intresserade honom och han hann också med att vara kretsinstruktör för Finska hushållningssällskapet. 

Listan över Sven Antskogs förtroendeuppdrag är imponerande. Han har suttit i kommunfullmäktige i flera repriser och var under många år kommunstyrelsens ordförande. Han har varit medlem och ordförande i en rad kommunala nämnder. Det politiska engagemanget inom Svenska folkpartiet gav honom säte i Svenska Finlands folkting.

Jordbruket var hans andra stora intresse. Han var länge ordförande för Kimito lantmannagille. Han var aktiv I ledningen för Åbolands lantmannaskola, Kimito andelsmejeri, Vrethalla husmoderskola, Åbolands producentförbunds lokalavdelning i Kimito, Sydvästra Finlands andelsslakteris förvaltningsråd. 

Mången förundrades över att Sven Antskog hann med så mycket. För det räckte inte med detta. Hans privata hobby var kultur och historia. Han blev tidigt aktiv i Kimito ungdomsförening och Kimitos fina hembygdsmuseum Sagalund låg honom särskilt varmt om hjärtat. 

När han pensionerades började han studera hembygdens och då framför allt hembyn Mattkärrs historia. Han deltog bl.a. med flera uppsatser i boken Fångster i tidens ström som föreningen Hembygdsforskare i Kimitobygden gav ut 1983. 

Som person var Sven Antskog lågmäld och anspråkslös. I sin hembygd var han något av en hövding som mansåg upp till och vars råd man gärna sökte. Han var oerhört uppskattad och respekterad. Han uttalade sig med sakkunskap och han var pålitlig och grundlig. 

De som hade förmånen att känna Sven Antskog nära upplevde honom som en varm människa med en härlig, litet torr humor. Familjen var viktig för honom och för sina fem barnbarn blev han något av en klippa. Han var kunnig och beläst och tyckte om att diskutera. Sven Antskog var en människa som sannerligen inte lät gräset gro under fötterna. Hans intresse för omvärlden och framför allt för hembygden Kimitos väloch ve sviktade aldrig.

I Kimitos nutidshistoria lämnar Sven Antskog ett stort tomrum.

 

ANN-GERD STEINBY