Appelö, Lennart

f. 7.4.1894

d. 7.5.1968

Den 7 maj 1968 avled pensionerade skolföreståndaren Lennart Appelö i Kaskö. Han var född den 7 april 1894 i Sideby. Efter studentexamen 1913 från Kristinestads samlyceum studerade Appelö först teologi vid Helsingfors universitet under några år, men uppgifter i hembygden kom att ge hans liv en annan inriktning. Han hade olika lärarvikariat under åren 1914–19 till dess han år 1920 kom till "svenskhetens yttersta utpost", Kasaböle folkskola i Sastmola. Här verkade han till sin pensionering 1959 med undantag för läsåret 1927–28, då han vid Nykarleby seminarium skaffade sig formell kompetens för sin läraruppgift.

Lennart Appelös sega och uthålliga kamp för skolan i Kasaböle utgör en av de märkligaste insatserna i de svenska gränsbygdernas odlingshistoria. Hans lärarpersonlighet framstår för de fyrtio årskullarna som ett outplånligt minne för livet, och för alla som under årens lopp besökte skolan gav mötet med lärare Appelö nya perspektiv såväl på svenskhetens förflutna som dess framtid i vårt land. Om den odelade aktning och respekt Appelö tillvann sig inom den övervägande finskspråkiga kommunen vittnar även hans inval i kommunalfullmäktige och i olika kyrkliga organ. När han hösten 1959 bjöd skolan och sina forna elever farväl, gestaltade sig avskedsfesten till en gripande högtid. Inom Svenska folkskolans vänner rönte hans optimism och framgångsrika kamp uppskattning och beundran, varom folkbildningsmedaljen och flera andra pris ville erinra. Hans livsgärning kommer länge att framstå som ett föredöme för var och en som i den svenska stammens fortbestånd i detta land ser en angelägen uppgift.