Arppe, Tancred

f. 9.7.1925

d. 12.3.2008

Onsdagen den 12 mars 2008 nåddes vi av budet att vår studiekamrat Hans Tancred Alvar Arppe gått bort efter en kortvarig sjukdom. Tanco, som han allmänt kallades, var född i Kotka den 9.7.1925. Efter krigstjänst samt avslutad skolgång avlade han diplomekonomexamen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1948. Såsom uppvuxen i en hamnstad och med sjömansblod i ådrorna drogs han till sjöfartsnäringen. Efter några år i olika skeppsmäklarföretag grundade han tillsammans med Magnus (Manne) von Hertzen och Carl-Erik (Carcki) Holmlund skeppsmäklarfirman Finnshipping där han bland annat verkade aktivt för långvariga befraktningsavtal med vår exportindustri. Utöver sin ordinarie verksamhet inom firman hade Tanco olika förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i två repriser för Finlands Skeppsmäklarförbund. Han kallades därefter till förbundets hedersmedlem. Han var också initiativtagare till Mäklarveteranernas sammankomster.

Som kollega och arbetskamrat var Tanco en initiativrik och pålitlig person och uppskattades mycket av både kunder och medarbetare. Tanco var en mycket öppen och omtänksam person. Han var alltid redo att hjälpa andra när det behövdes, utan att spara sig själv. Han var en god berättare varmed han skapade glädje i sin omgivning. Dessutom glömde han inte sina HHÅA 1945–47-studiekamrater utan sparkade igång årliga sammankomster två gånger per termin. Efter sin bortgång saknas Tanco, förutom av sin familj, som stod honom mycket nära, av talrika vänner i Finland och runt om i världen. Vi tackar Tanco för allt han gjort som trofast kollega och vän.

CARL-ERIK HOLMLUND JOHN HENRIKSSON