Asplund, Stig

Redaktör Stig Asplund avled den 16.7.1998 i en ålder av 69 år. Han var född den 20.3.1929.

 

Han inledde sin journalistiska bana vidFolktidningen Ny Tid år 1958. År 1966 anställdes han vid televisionens svenska nyhetsredaktion. Han fungerade bl.a. som reporter, redaktionssekreterare, riksdagsredaktör och redaktionschef tills han förtidspensionerades år 1981. 

Sin främsta journalistiska insats gjorde Stig Asplund som politisk journalist. Han var kunnig och opartisk. Han verkade som riksdagsreporter under 1970-talet då många YLE-journalisters opartiskhet ifrågasattes i offentligheten. Jag kan inte påminna mig att någon skulle ha beskyllt Stig Asplund för partiskhet i nyhetsrapporteringen, trots att det var allmänt känt att han hörde till den folkdemokratiska rörelsen. Även politiker hade stort förtroende för honom. Det innebar att Stig Asplund var väl informerad om det politiska skeendet och ibland fick uppgifter som gav TV-nytts tittare unik information. 

Stig Asplund bosatte sig i början av 1970-talet i Sjundeå. Där engagerades han genast i kommunalpolitiken. Han var medlem av kommunstyrelsen under åren 1975-1990. I kommunfullmäktige satt han under ett par perioder. Han var också medlem av många nämnder. Vattennämnden ledde han i elva års tid. Också inom kommunalpolitiken var han en konstruktiv person, som åtnjöt exceptionellt stort förtroende över partigränserna. 

Stig Asplunds folkdemokratiska övertygelse kom främst till uttryck som solidaritet med dsvaga i samhället. I förhållande till sina medmänniskor var han hjälpsam och omtänksam - en god kamrat.

 

ASTRID GARTZ