Axén, Lars

f. 2.2.1919

d. 19.7.2011

Hembygdsrådet Lars Axen i Kristinestad gick bort bruten av en längre tids sjukdom den 19 juli 2011. Han blev 92 år gammal. Lars Axen föddes i Kristinestad den 2 februari 1919. Efter krigsslutet tjänstgjorde han först som polis och senare som byrådirektör för Folkpensionsanstaltens Kristinestadskontor. Han var också rådman och kontrollstämplare för lokalt tillverkade silver- och guldföremål.

Men det var hans fritidsaktiviteter som gjort honom mest känd. Lasse var en av de få verkliga Kristinestadsprofilema som genom sitt livslånga engagemang medverkade till att sätta en unik prägel på staden. Som kulturaktör startade och deltog han i ett stort antal föreningar. Som fotograf dokumenterade han otaliga människor, byggnader och händelser i hela regionen. Som kommunalpolitiker bidrog han till att många konstruktiva beslut för stadens bästa fattades. Den nyligen firade sommarmarknaden var Lasses verk. Många fina gamla hus hade varit rivna eller misshandlade i dag om inte Lasse hade väckt intresset för renovering under tidigt 1970-tal. Musiken stod honom mycket nära. Han sjöng lika gärna andra bas i Kristinestads manskör som han kompade bordsvisorna i det flitiga umgänget med familjevännerna. Han startade föreningen Brahegården, lokala Lionsklubben och Kristinestads Tidning. Festbjudningen I Grevens tid, renoveringen av anrika Hemslöjdsgården och utgivningen av P-O Jahrles doktorsavhandling i bokform var också några av hans oräkneliga meriter.

Sitt livsverk åstadkom Lasse till största delen tillsammans med sin kära maka Annel. Efter hennes död 1999 instiftades Annel och Lars Axens Kristinestadsfond, ur vilken det årligen har delats ut ett kulturpris. Bland de kulturpersonligheter och -föreningar som Lasse valde att främja fanns alltid hans egna intresseområden starkt med. Pristagare genom åren har varit bland andra violinisten Hedda Heiskanen, rockfestivalen Lidstock och föreningen som renoverar Kyrkogatan 2. Lars Axen lämnar ett stort kulturellt tomrum efter sig i Kristinestad. Han sörjs närmast av två vuxna döttrar med familjer.

Lotta Lappinen -- Foto: Sture Rissanen