Back, Lars

F. 8.9.1930

D. 27.3.1996

 

Ordföranden för musei- och hembygdsföreningen i Karis Lars Back rycktes 27.3.1996 bort mitt i sin aktiva gärning. Karis och hela Västnyland har mistat en av sina verkliga kulturkämpar.

Lars Back var österbottning till börden, något som han gärna med stolthet framhöll. Han föddes 8.9.1930 i Pensala.

Efter grundläggande studier prövade han redan i tjugoårsåldern på lärarbanan I Purmo. Efter avslutade akademiska studier verkade Lars Back som lektor i historia vid skolorna i Lovisa, Virkby och senast i Karis svenska gymnasium. Hösten 1990 blev han pensionerad. I Virkby tjänstgjorde han åren 1960-1970, de två sista åren som prorektor. Från hösten 1970 fortsatte fil.lie. Back sin lärargärning i Karis. Hans många elevkullar minns honom som en stimulerande och intresseväckande pedagog. Hans litteräraintresse kom väl till pass genom att han både i Lovisa och Virkby också skötte skolornas bibliotek. 

Efter sin pensionering kunde Lars Back med kraft ägna sig åt sammanställandet av Karis sockens historia del VI, 1721- 1865. Den som bekantar sig med detta verk noterar snabbt en detaljrikedom I framställningen, som bär vittne om ett grundligt forskararbete. Redan tidigare hade Lars Back sammanställt en historik för Karleby kommun. 

Lars Back anlitades tack vare sina historiska kunskaper ofta av ortens medborgarinstitut som en inspirerande föreläsare. 

Född och uppvuxen i ett jordbrukarhem ägnade han sig när tillfälle gavs med sin okuvliga energi åt trädgårdssysslor vid familjens sommarställe i Pargas. 

Idrotten var spciellt Lars Backs skötebarn. För Virkby Start skrev han föreningens historik. Sjäv var han hela sitt liv en aktiv idrottsutövare, på senare år främst I motionsskidning. Denna vinter hade han redan hunnit lägga ca 3.000 km bakom sig i skidspåret. 

Lars Backs intresse för föreningsliv var påfallande stort. Under en lång rad av år ledde han Karis musei- och hembygdsförening, vars huvudaktivitet "Antkärrprojektet" de senaste åren tog mycket av hans energi. Strax före sin död överlämnade han också huvuddelen av sitt utarbetade material till Pohjola-Nordens 50-årshistorik. 

Lars Back sörjes närmast av hustru och tre vuxna barn. Vi, som under många år - och vi är verkligt många - haft förmånen att arbeta vid hans sida, känner en tung saknad. Tomrummet efter Lars Back är svårt att fyIla.

 

BENGT-OLOF SVANBÄCK