Backlund, Eliel

Den 7 februari 1983 avled i Nykarleby förre verkmästaren i träslöjd vid folkskollärarseminariet Jakob Eliel Backlund. Han var född i Jeppo den 30 december 1883. Vid sin bortgång var han 99 år gammal och Nykarleby stads äldsta invånare. I sin ungdom besökte han Hantverkarskolan i Nykarleby och Kronoby folkhögskola. Därefter försökte han sin lycka i Amerika, arbetade bl.a. i en järngruva, som skogsarbetare och som snickare vid ett snickeri. Efter återkomsten till hemlandet erhöll han tjänst vid orgelsnickeriet i Bennäs och tilldelades år 1902 som den sista i Nykarleby gesällbrev efter att som provarbete ha tillverkat en toalettbyrå. Hans provarbete blev bedömt med vitsordet berömligt. Därefter ägnade han sin tid och sitt intresse åt snickeriarbeten som alltid fyllde höga krav. När verkmästarbefattningen vid Nykarleby seminarium år 1917 blev ledig fick han lön för sina gedigna insikter på sitt specialområde. I konkurrens med väl meriterade medsökande blev han nämligen utnämnd till verkmästare. Han berättade själv med stolthet att det var direktor K.J. Hagfors som avgjorde ärendet till hans fördel eftersom Hagfors kände till hans skicklighet inom snickeribranschen. Ordinarie verkmästare var Backlund sedan under tiden 1 juni 1917 till den 31 juli 1952. Under denna tid hann han vägleda 35 årgångar av folk- 95 kallade extraordinarie statsanslag vid sidan av landskapets ordinarie budget. Bland annat kan noteras att större delen av den åländska skärgården elektrifierades medan han var delegationens ordförande. Den posten skötte han ända till 1976 trots att han redan 1972 fick pension som landshövding. En man som Tor Brenning [sic] hade givetvis också många andra förtroendeuppdrag. Så var han exempelvis under flera år ordförande i Stiftelsen för Åbo akademis delegation. Röda korset var en organisation som låg honom varmt om hjärtat och där fungerade han också på höga förtroendeposter.

Rolf-Lennart Witting