Backlund, Georg

Förra riksdagsmannen och kommunalpo­litikern Georg Backlund avled den 28.7. 2002, 96 år gammal. Han var född den 9.12.1905.

 

Jordbrukarsonen Georg Backlund, i barndomen ”Törves-Georg” (Skinnars), yrkesmålare, tidningsredaktör, riksdags­man för Demokratiska förbundet för Finlands folk var i sin krafts dagar en av Närpes dynamiska kulturella och politis­ka personligheter. Han var välkänd inte bara i Sydösterbotten utan även i olika sammanhang på riksplanet.

Som skolpilt, nummer sex i en barnska­ra på nio, umgicks han med ryska soldater på ”Ryssback” i Finby. Av sin äldre bror Hjalmar som återvände från USA redan före kriget 1918 insöp han de första soci­alistiska idéerna.

Efter att ha börjat i Hugo Bengts må­largäng och lärt sig måla och sätta upp tapeter, tog sig Georg illegalt in till USA via Kanada och upplevde världsdepressi­onen under sin vistelse där 1929–32 med slutligen upp till aderton miljoner arbets­lösa. Han arbetade som diskare, på gjuteri och med olika ströjobb i New York och i Connecticut. Under det första försöket att ta sig in i USA råkade immigranterna ut för bondfångare och blev av med hela reskassan. Det andra försöket, i närheten av Niagara Falls, lyckades. Fadern, som hade gjort konkurs i hemlandet, och en syster löste sedan ut Georg från skulden till människosmugglarna. Utgiften var lika stor som för resan över Atlanten.

Georg var med och grundade en ung­domsförening i NY och träffade där i te­atersammanhang sin blivande hustru Aili Kovanen (Holm) från Kronoby.

– Nog var det litet fräckt och vågat att inte bara ta sig in illegalt i landet utan dessutom umgås med kretsar som ville störta den lagliga regeringen, framhöll Georg i en intervju för tidningen Syd-Österbotten 1995 inför sin 95-årsdag.

Hemvägen gick via Moskva, där rese­nären också sökte arbete. Arbete fanns, men ingen bostad. Likadant var det i Le­ningrad. Det blev att återvända hem med Lenins skrifter i bagaget. Intresset var just då fokuserat på Mäntsälä-upproret och kontrollen slapp rörande huruvida någon medförde olämplig eller förbjuden litte­ratur till landet.

Därefter grundade han tidningen Folk­viljan i Vasa. Den utkom 1937–39.

Han skrev också i Ny Tid, var tidvis redaktionssekreterare och 1972–77 chef­redaktör.

Under vinterkriget var han i befästningsarbete på Åland, men under fortsättningskriget mot Sovjetunionen fängs­lades han och tjänade i en fångbataljon. Midsommaren 1944 tog han sig jämte hustru från en holme utanför Kaskö för ett år över till Sverige.

In i riksdagen kom han först som supp­leant 1953 och satt på eget mandat 1958–69. I Närpes kommunalfullmäktige satt han 1960–80.

I ungdomen odlade Georg sitt teaterin­tresse inom ungdomsföreningen, där han spelade bland annat mot sin syster Hul­da (Långbacka) och Lennart Snickars. Han var intresserad av litteratur, och ett veritabelt genombrott som skådespelare gjorde han i titelrollen på Närpes teater 1970 i Brecht-pjäsen Herr Puntila och hans dräng Matti, där han spelade mot Sven Wilson i regi av Ralf Långbacka. Hans rolltolkning – växlingen mellan den storslagna jovialiska välviljan i salongs­berusat tillstånd och den hårda godsäga­ren som nykter – beundrades lokalt men även genom TV. Backlund medverkade med teater i radion och på Lilla Teatern i Helsingfors. Av regissören vitsordades virtuositeten som Puntila högt:

”...en prestation som få amatörskåde­spelare i världen kan göra efter”.

– Jag röstade emot EU. Jag är rädd för vad det blir av det – dyrt är det också med galamiddagarna och alla människor som flyger och far, uttalade sig Georg skeptiskt efter Finlands anslutning 1995.

Han var inte rädd för att vid behov sjunga ut vad han tänkte. Men han gjorde det på ett sådant sätt att han vann vänner och respekt långt över de partipolitiska gränslinjerna.

Han var politiskt aktiv under många decennier, både som kommunalman i Närpes och som riksdagsman och inom Finlands kommunistiska parti och DFFF. Han var presidentvalselektor 1968. Han satt med i Svenska Finlands folkting och var styrelsemedlem i Finlands svenska kommunförbund och i Nordiska kultur­fonden.

Han ansåg sig inte behöva ta avstånd från kommunismen ens efter Sovjetunio­nens fall. Marx och Lenin behöll han som porträtt på väggen i stugan i Finby. Men Stalin förstörde kommunismen i Sovjetunionen, ansåg han.

Georg var under sin levnad en resur­sperson – fredsvän och humanist och en som hade en stark känsla för de svaga i samhället. Backlunds hem har donerats till Finby byförening.

Georg Backlund föddes 9.12.1905 och dog 28.7.2002.

 

BJARNE SMEDS