Backlund, Gunnar

F. 12.8.1917

D. 21.7.1993

 

Folkskolläraren Gunnar Backlund i Pernå (Borgå) avled den 21 juli 1993 efteren plötslig sjukdomsattack. Han var född 12.8.1917 i Nykarleby, där han 1941 dimitterades från lärarseminariet. Efter kortare tjänstgöring i Kronoby, Strömfors, Nykarleby och Nagu utsågs han 1948 till föreståndare för Thorsby, sedermera Kyrkoby folkskola i Pemådär han kom att utföra sin livsgärning. Han pensionerades 1977. 

Gunnar Backlund var en lärare av det gamla slaget, vars folkbildarinsats inte inskränkte sig till skolans värld, även om byskolan i sig och därmed läraren var en mittpunkt. På kvällstid förestodhan biblioteket i Thorsby, som kommunens huvudbibliotekarie 1949-73.

Under två valperioder, 1965-72, var han medlem av kommunfullmäktige och åren 1952-74 av kyrkofullmäktige. Han var också aktivt engagerad i kyrkobrödraverksamheten. 

Till Gunnar Backlunds insats som folkbildare hörde som en naturlig del också uppgiften som lokal rapportör för både ortstidningarna och Hufvudstadsbladet. Han var också ombud för SFV. Han verkade även för idrotten, bl.a. som mångårig ordförande för Pernå kamraterna. 

Han skrev sin egen skolas och sitt eget kommunala biblioteksväsendes 100-årshistorik. 

Hans fritidsintressen var många; de omfattade bl.a. sång och musik, biodling och båtliv. 

En historia förtäljer att en av hans många elever en gång på frågan vem som var folkskolans fader, under den avporträtterade Uno Cygnaeus stränga uppsikt, utan att tveka hade svarat: Gunnar Backlund. 

Så var det, för många generationer I Pernå som i honom hade inte bara en god lärare utan också en trofast vän.

 

BJÖRN MÅNSSON