Backman, Karl Göran

Född 21.9.1933
Död 21.6.2016

En bygdens son. En mångsysslare med en stor och brokig aktivitetspalett, en stor hembygdsvän, veteran i kommunalpolitiken, jordbrukare, privatföretagare, samlare av gamla föremål, föreningsaktiv med mera. Han var något av en stöttepelare i Pyttis, inte minst bland Pyttissvenskarna. Han var kunnig på många områden, god talare och historieberättare. Han var en tänkare, en person som alltid gick till grunden med det han gjorde. Han var en självklar auktoritet.

Kalle Backman föddes 21.9.1933 i Pyttis, var en hedersman, en karlakarl som gick ur tiden den 21.6.2016. Hela sitt liv bodde han på hemstället i Tuskas på Mogenpört i Pyttis. Kalle var yngst av fem syskon. Han var den enda som blev kvar på ön. Hans pappa Henrik Backman var jordbrukare och fiskare. Hans farfar Emanuel var skutskeppare. Hans mamma var från Fagerö. Kalle gifte sig 1958 med Inge (f. Veppling) från Mogenpört och de fick tre döttrar. Tidigt började han jobba i skogen och på åkern. Han tog över hemgården 1962. Med traktor körde han mjölk till mejeriet i Broby. Han började schakta jord med kompressor. 1978 grundade han en såg och började såga och hyvla alpanel.1993 levererade han 1600 löpmeter alpanel till presidentens residens, till bastun och omklädningsrummet, på Talludden.

År 1968 valdes Kalle Backman in i kommunalfullmäktige i Pyttis där han verkade i 28 år. Listan över hans kommunala och andra förtroendeuppdrag är lång. Här endast några axplock: Han var kommunalstyrelsens ordförande 1980-86. I flera år var han ordförande för sfp i Pyttis. Han har jobbat i otaliga nämnder. Han har varit aktiv i sparbanksrörelsen, ordförande för Mogenpört jaktförening. Han var med om att stifta reservunderofficersföreningen i Pyttis. Han har varit medlem i Östra Nylands Ungdomsförbunds styrelse och var med då Lurens sommarteater startade. Självfallet har han varit aktiv i ungdomsföreningen Skärgårdens Vänner i Pyttis. Vidare satt han i Svartbäcks folkskolas direktion och i Östra Nylands Yrkesskolas förbundsfullmäktige. Han var med i Pyttis Lions Club i över 40 år. På äldre dagar deltog han flitigt i krigsveteranernas och Pyttis pensionärföreningens verksamhet.

Kalle var synnerligen intresserad av Mogenpörts historia. På hemgården finns gamla byggnader: stall, ladugård, bodar och lider. Loftet är från 1800-talet. Tre bodar är fyllda med gamla saker, som hörde till livet på ett gammalt skärgårdshemman, allt i god ordning. Hans hemmuseum kan nog betecknas som unikt. Kalle älskade Mogenpört, barndomshemmet, skogen och havet. Han jobbade hårt med bägge fötterna mot den fäderneärvda jorden. Han arbetade målmedvetet, med glädje och empati.

En märkesman har gått ur tiden. Kalle Backman tilldelades Folktingsmedaljen 2002. Han sörjs av hustru Inge och döttrarna Alice, Tina och Anne med familjer samt syster Brita.

Jag var här, jag har levt, jag har älskat Jag hann inte göra allt det jag ville
Men mer än vad jag trodde skulle bli
Jag gav allt, gjorde mitt bästa, skänkte glädje
Lämnade denna jord lite bättre, bara för att jag var här.
(okänd författare)

Kim Wahlroos, chefredaktör
Tina Kinos, dotter