Backman, Lars

Pensionerade folkhögskolläraren Lars Valdemar Backman i Helsingfors somnade stilla den 10 maj 1990. Han var född 1910 I Helsingfors och utbildade sig till folkskollärare. Vi minns honom som en folkhögskoleman med sången och musiken som livsluft. 

När Houtskärs kyrkliga folkhögskola startade hösten 1939 hörde han till den första lilla lärarstaben. Trots att han sedan under en stor del av kriget var ute vid fronten, kom han att från början bli en viktig hörnsten i skapandet av den skärgårdsskola som betytt så mycket för så många ungdomar under så många år. Lasse Backman, eller fader Lasse som han kallades av många elevförbundare, gjorde skolan till en sjungande skola, hans medryckande och kraftfulla sätt att leda och inspirera när det gällde sång och musik entusiasmerade och väckte genom åren otaliga ungas sångarglädje.

I 35 år verkade Lars Backman vid Houtskärs kyrkliga folkhögskola , han undervisade också i bokföring, matematik och träslöjd , hade många både praktiska så väl som andliga uppgifter i den lärargärning som blev hans livsverk. Hans framtoning var ganska barsk, men glittret i ögonen, humorn i munvinkeln och hans raka sätt lärde oss älska hans i grunden varma och kloka person. 

I samband med skolans 50-årsjubileum i Houtskär under första advent i fjol gick en av hans drömmar under de senaste åren i uppfyllelse. Han lyckades samla och leda en elevförbundskör i kantaten "När väckelsen kom". Sångarna, som kom från olika delar av Svenskfinland, hade övat på eget håll innan. Lasse Backman ledde kören med sam_ma kraft och glädje som förr - en stark upplevelse för oss alla som var med. 

Minnet av Lasse Backman lever, i sångerna, i musiken han lärde oss älska.

 

MAJ-LEN LINDHOLM