Backström, Bo

Född: 15.6.1926

Död: 7.3.2012

Vicehäradshövding Bo Backström avled i Helsingfors den 7 mars 2012 i en ålder av 85 år. Han var född här den 15 juni 1926. Efter studentexamen 1944 studerade han juridik och tog högre rättsexamen 1950. Vicehäradshövding blev han 1953. Efter några yrkesverksamma år i Helsingfors utsågs han 1956 till juridisk ombudsman vid Oy W. Rosenlew Ab i Björneborg. Han arbetade trettio år vid Rosenlewkoncernen som juridisk ombudsman, stryrelsens sekreterare och administrativ direktör. Efter pensioneringen verkade han åren 1991–1996 som verkställande direktör för Sigrid Juselius Stiftelse i Helsingfors.

Bo Backströms livsgärning inom Rosenlewkoncernen medförde en stor mängd förtroendeuppdrag inom industrins arbetsgivarorganisationer. Han var därtill starkt engagerad i Björneborgs kommunalpolitik, såväl i stadsfullmäktige som i stadsstyrelsen under 16 år. Han var ordförande för den borgerliga gruppen och verkade flitigt till förmån för staden. Han var ordförande för Björneborgs svenska samskolas direktion och gjorde en vägande insats för skolans verksamhet, utveckling och nybygge. Hans porträtt pryder skolans vägg. Han deltog flitigt i stadens sociala liv och var en aktiv medlem inom Svenska Klubben där han var en av de drivande krafterna för att tillsammans med den finska klubben inköpa det gamla klubbhuset som nu är vardera klubbens hem. Stadens tidigare stadsdirektör Heikki Koski sade om honom något vanvördigt men uppskattande, ”Hän oli porilainen kaikilla mausteilla”. Bo Backströms samhälleliga engagemang var omfattande. Förutom att han var ordförande i samskolans direktion under 32 år var han även ordförande i Röda Korsets Satakuntadistrikt och hans energi och sakkunskap medförde även ett flertal förtroendeuppdrag inom näringslivet såsom Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Suomen Trikoo Oy, Oy Terrasilvana Ab samt kontrollantskap i Helsingfors Aktiebank och Föreningsbanken i Finland.

Under många år var sommarupplevelserna på det kära Stenkär i Hitis skärgård årets ljuspunkt för hans hustru och honom. Här samlades även släkt och vänner till minnesrika tillfällen. Även stugan ”Pujo” i Euraåminne var en viktig rekreationsplats. Bo blev änkling 1986 och pensionerades samma år. Senare flyttade han tillbaka till Helsingfors. Många olika engagemang fyllde hans tid och bland de viktigaste blev Svenska Klubben i Helsingfors där han under många år var styrelsemedlem och alltid en aktiv klubbroder. Han startade och ledde en diskussionsgrupp om dagsaktualiteter, som råkades hundra gånger och han var en initiativtagare till de nios gourmetgrupp Strömmingsakademien. För sina omfattande samhälleliga meriter erhöll han ett flertal utmärkelsetecken såsom kommendörstecknet av Finlands Lejons orden och riddartecknet av första klass av Finlands Vita Ros. Under de senaste 25 åren betydde hans vän Margareta och hennes familj mycket för honom. Alla vi, vänner och tidigare arbetskamrater, sörjer Bo djupt men håller i klart minne hans glada, positiva och vänliga väsen.

Magnus Savander, Björn-Olof Malmtröm och Lennart Gripenberg, arbetskamrater och mångåriga vänner