Backström, Greta

Greta Backström, född Wilenius, avled den 6.2.1999 i en ålder av 86 år. Hon var född i Sibbo och kom att vara sin hembygd trogen livet ut. Till sin utbildning var hon merkonom. Före kriget arbetade hon på bank och hade senare en del kortare anställningar innan hon år 1951 knöts till Nickby sjukhus, där hon verkade, förstsom kanslist, senare som bokförare fram till pensioneringen år 1976.

Greta Backström var en person som hann uträtta mycket vid sidan om tjänst och familj. Ett brett intresseområde gjorde att hon kom att anlitas i både kommunala,sociala, kulturella och kyrkliga sammanhang. Hon satt bl.a. i direktionen för Sibbo svenska medborgarinstitut och I taxerings- och biblioteksnärnnden. 

Greta Backström engagerade sig i frivillig organisationsverksarnhet och satt I styrelsen för Nikkilän sairaalan tukiyhdistys och Röda korsets Sibboavdelning. Som pensionär deltog hon under en lång följd av år i skötseln av lokalavdelningens kantin vid åldringshemmet. Även inom kyrkans diakoni och missionsförening gjorde hon en aktiv insats. 

Sången och musiken stod hennes hjärta nära, och hon var med om att arrangera två stora folkdansstämmor i Sibbo. I kyrkokören sjöng hon aktivt med i över 40 år, och hon var flitig besökare på hemförbundet inom Frälsningsarmen.

För sina insatser erhöll Greta Backström kommunförbundets och Röda korsets förtjänsttecken, SFV:s folkbildningsmedalj och Finlands Vita Ros medalj av I klass med guldkors. 

Efter pensioneringen gjorde Greta Backström många och långa resor, alltid vetgirig och öppen för nya intryck. Hennes utåtriktade och soliga väsen gav henne många vänner. Nu är hon borta. Det är många som känner djup tacksamhet över att ha haft förmånen att känna henne.

 

VIVA HANSSON