Bamberg, Fanny

F. 15.9.1907

D. 2.12.1995

 

Pensionerade lärarinnan Fanny Barnberg från Saltvik Syllöda avled den 2 december 1995. Hon var född den 15 september 1907 i Saltvik Hjortö.

Innan Fanny Barnberg kom in på lärarbanan gick hon fem klasser i Ålands lyceum och hade en kontorstjänst i Mariehamn. Därefter fick hon ett lärarvikariat I skärgården för att sedan själv bli tillfällig elev i Vasa lärarseminarium. Hon fortsatte studierna vid Ekenäs lärarinneseminarium där hon avlade sin lärarexamen. 

Sin pedagogiska gärning utförde Fanny Barnberg vid olika skolor, främst i Saltvik och Geta. Hon älskade sitt yrke och hoppade även efter pensioneringen in som vikarie. 

Ett innehållsrikt liv fick Fanny Barnberg vara med om. Vid sidan av läraryrket tilldelades hon under årens lopp många förtroendeuppdrag och marthaarbetet låghenne varmt om hjärtat. I Östra Saltviks marthaförening var hon ordförande i 39 år, var föreningens flickmarthaledare och studieledare och utsågs senare till föreningens heders ordförande. Även inom Ålands marthadistriktsförbund var hon aktiv, både som ordförande och sekreterare och hon representerade Åland vid Finlands svenska marthaförbunds möten och erhöll marthamärket i guld. Det var också Fanny Barnberg som komponerade och ritade diplomet till Fanny Sundströms rninnesfond.

En stor kulturinsats gjorde Fanny Barnberg också, bl.a. som medlem i Ålands bildningsförbund och många minns henne från Jan Karlsgårdens marknader och även andra tillfällen där hon berättade om Ålands seder och bruk, i såväl vardag som helg. Hon knypplade och frivoliterade inför turister och intresserade och deltog I hantverkardagarna och även på Skansen visade hon sitt hantverk. 

Vid sidan av läraryrket och alla förtroendeuppdrag var Fanny Barnberg också värdinna på Görans i Syllöda. Men hennes liv var nog lärarens, hon älskade sitt yrke lika mycket som hon var förtjust I barn.

 

ANNA-LISA ENSTRÖM