Bandler, Vivica

f.  5.2.1917

d. 30.7.2004

April år 1992. Helsingfors svenska studentteater spelar schweiziske Friedrich Dürrenmatts pjäs Besök av en gammal dam på en studentteaterfestival i Uleåborg. I publiken sitter Vivica Bandler, som efteråt tackar ”å en annan gammal dams vägnar”. Hon, som umgicks med Dario Fo och Eu­gène Ionesco, är rörd över att se studentteaterns amatörmässiga föreställning. Det var återseendet som berör­de Bandler. År 1939 skulle hon regissera Claude-André Pu­gets Lyckliga dagar, som första uppsättning för den nystartade finlandssvenska studentteatern. Men under morgonen på premi­ärdagen föll bomberna över Svea­borg. Det blev ingen premiär. ”Det kom ett litet krig emellan”, som Vi­vica Bandler själv formulerat be­lägenheten. Bandler och student­teatern repeterade i stället en ko­medi som de spelade för soldater­na vid gränsen.

Vivica Bandler står för storhets­tiden i Svenskfinlands teaterhis­toria. Hon som egentligen ville syssla med film och som utbildade sig till agronom, hämtade på all­var teatervärlden till Helsingfors. Främst som chef för Lilla Teatern åren 1955–1967. När hon tog över paret Tengströms teater förändrades repertoaren radikalt, från lätta komedier och revyer till det som bara kan karaktäriseras som en strålande banbrytande reper­toar. Nu steg Mumintrollet för första gången upp på teaterscenen i Lasse Pöystis tolkning och till Erna Tauros musik – Bandler regisserade. Den finlandssvenska revyn eta­blerades via Benedict Zillia­cus penna – just den typ av revy som senare kom att bli Lilla Te­aterns tradition och adelsmärke. Men framför allt hämtade Band­ler den nya världsdramatiken till teatern. Flera nor­diska urpremi­ärer utspelade sig i Helsingfors, bland dem absurdisten Ionescos Den nya hyresgästen. Med Band­ler blev Lilla Teatern en ledande avantgardeteater i Norden, för att hon vågade satsa på det nya och okända. Från Lilla Teatern gick Bandler vidare till Oslo Nye Teater, som hon ledde i två år innan hon blev teaterchef för Stockholms Stadsteater 1969–1980. En period som hon inledde med att tillföra teatern en tredje scen, Arga sce­nen, där föreställningarna skulle vara korta som på bio, dramatiken nyskriven eller visa fräcka grepp på klassiker. Bandler använde sin chefsposition på Stadsteatern till att öka kontakterna med Teaterfinland, både det finska och det finlands­svenska. Hon hämtade minst ett finländskt gästspel till Stockholm per spelår, som mest blev det tre fyra. Men Bandler gick längre än så. Hon upplät också teatern för finlandssvenska författare och spelmän, samt för finsk tango. Viktigast var ändå att Bandler knöt en annan mycket begåvad regissör till teatern, Suzanne Os­ten, som kom att bli föregångare inom barnteatern på egen scen inom Stadsteatern, Unga Klara. Men i övrigt gick det inte att ska­pa en lika spännande repertoar på Stadsteatern i Stockholm som på Lilla Teatern i Helsingfors. En stadsteater ska ta hänsyn till en bredare publik och till kulturpo­litiska mål. Bandler tvingades konstatera: ”Som teaterchef riskerar man nu för tiden att hamna utanför de konstnärliga sammanhangen.”

Vivica Bandier var stark, men in­te hård. Hon uttryckte sig rappt och rakt. Sina erfarenheter som teaterchef har hon summerat: ”För en fungerande demokrati krävs en god diktator. På denna person som inspirerande kraft be­ror nästan allt.” Bandler var konstnärlig ledare för Tammerfors Teatersommar 1989­–96, en period som kännetecknades av dålig ekonomi och krav på små produktioner. Trots små ramar lyckades hon göra Tammerfors Teatersommar till ett europeiskt teaterfönster i Finland. Hon har suttit i teaterstyrelser och i interna­tionella teaterorganisationer samt innehaft en konstnärsprofessur. År 1999 förlänades Bandler titeln aka­demiker för sin långa och ovanligt förtjänstfulla karriär på både finsk- och svenskspråkiga scener. Nu är det tomt i lägenheten på Villagatan i Eira i Helsingfors. En lägenhet som sett Helsingfors stu­dentteater repetera och Edward Albee, Bertolt Brecht, Dario Fo, Ariane Mnouchkine, Eugè­ne Ionesco i samtal med ägarin­nan, som inte bara ställde sin bo­stad utan hela sitt liv till teaterns förfogande. Vivica Bandler var född i Helsingfors den 5.2.1917 och avled i Helsingfors den 30.7.2004.

MARIA LINDH-GARREAU (Nekrologen har ingått i Hufvudstadsbladet)