Bargum, Eric

F. 1.7.1909

D. 10.2.1999

 

Kommerserådet Eric Bargum avled den 10.2.1999 i sitt nittionde levnadsår. Han var född den 1.7.1909. 

Skolmannens, företagsledarens och den mångsidiga kulturpersonlighetens bästa egenskaper bildade hos Eric Bargum en sällsynt lödig legering.

Matematikern Bargum övertog som 29- åring posten som rektor för Nya svenska läroverket i Helsingfors, där han 1927 avlagt studentexamen. Ung i kollegietlyckades rektorn 1938 sätta pli på en skola som hade saknat lots. Krigsårens prövningar följde, men Bargum lotsade trots samtidiga militära uppgifter skolan genom krigsåren och ledde de krävande omställningar som efter kriget blev nödvändiga. 

Rektorns förening av vilja och välvilja har präglat tacksamma elevgenerationer. År 1947 tog Eric Bargum ett för framtiden helt avgörande steg. Han övergick från ett närmast formellt styrelsemedlemskap till den operativa ledningen i det familjedominerade bolaget Algol. Dock fortlevde hans aktiva intresse för skolan. Så länge privatskolorna verkade tillhörde han som tongivande kraft skolans direktion.

Inom Algol var Eric Bargum från 1948 verkställande direktör och styrelseordförande, pensionerades från direktörsposten 1974 men utövade aktivtordförandeskap ända till år 1985.

Bargums ledargärning inom Algol innebar inte blott konsolidering, expansion, etableringar. Efter kriget gällde det I Finland att rädda samhällsskicket och ekonomin, samtidigt som möjligheter skulle skapas att erlägga krigsskadeståndet. Då fick Bargum, hans företag och övriga etablerade importörer viktiga roller.Industrin måste fås på fötter och den behövde utifrån både råvaror och utrustning.

Behärskad, saklig och sakkunnig, omutligt hederlig, språkkunnig, och i umgänget en fulländad världsman utstod Bargum också som förhandlare efterkrigsårens prövningar. Det gällde att med ockupationsmakters godkännande återupprätta förbindelser med kontinental industri och återknyta kontakter med England. I det kalla krigets dagar var det kanske ingen självklarhet att underlätta finländska leveranser österut. Följdriktigt blev Sovjetunionen tidvis en annan viktig scen för Bargum. Finländska branschorganisationer hade där gemensamma uppgifter nom den bilaterala handeln. 

Hans vänner, medarbetare och underlydande minns den goda lyssnaren, den fasta beslutsfattaren, mannen som anspråkslöst och lugnt vilande i sig själv ändå blev en självklar medelpunkt där han rörde sig och genom sin bildning och sina intressenockså som humanist tillhörde eliten. Vi påminns om hans viktiga insatssom styrelsemedlem och skattmästare i Svenska mlitteratursällskapet. Musik och litteratur stod honom nära. Hans utpräglade sinne för stil gjorde honom till enintresserad och träffsäker bedömare.

Tunga arbetsdagar behövde meningsfull motvikt. Bargum fick fröjdas med sina barn och barnbarn. Vid sidan av familjeliv blev segling hans främstaavkoppling. Högt upp i åren tillbringade han regelbundet en sommarmånad i vår skärgård. Båten var liten och anspråkslös, besättningen liten, utvald ochhögkompetent och skepparen ställde gärna kursen långt utom allfarvägarna.

Nu har seglaren nått den sista hamnen.

 

ROGER BERGMAN