Bergman, John

En av Houtskärs stora märkesmän har gått ur tiden, jordbrukaren och kommunalmannen John Bergman avled lördagen den 22 augusti 1992. Hanvar född I Houtskär 1905.

Under sin krafts dagar brukade han Mattas hemman i Mossala by. Han var starkt engagerad av att förbättra skärgårdsjordbrukens ekonomiskavillkor och blev en föregångsman när det gällde utvecklandet av olika specialodlingar I bygden. 

Även boskapsskötseln låg honom varmt om hjärtat, i synnerhet höjandet av mjölkproduktionen genom bl.a. införandet av bättre raser och hållande av avelstjurar.

Hans kapacitet och arbetsförmåga utnyttjades i olika lantbruksorganisationer. Redan 1932 blev han ordförande I lantmannagillet, han var ordförande för producentförbundets houtskärsavdelning och likaså för mjölkförsäljningsandelslaget. Som medlem i förvaltningsrådet för Sydvästra Finlands andelsslakteri, för Reso fabriker och för Valio satt han periodvis. Han tillhörde också Finska Hushållningssällskapet. 

Efter kriget engagerade han sig mycket i arbetet för utveckling och framåtskridande i kommunen. Elektrifieringen var en huvudfråga och det allmänna intresset var stort efter krigstidens mörker. Han var med och bildade Åbo Skärgårds Elektricitets Ab 1946 och var med i styrelsen till upplösningen 1987. 

John Bergman hade som öbo erfarenheter av bristande kommunikationer I skärgården. Han arbetade intensivt för färjtrafik till grannkommunen Korpo mot fastlandet. Vårvintern 1961 inleddes färjtrafiken mellan Kittuis och Galtby.

De inre kommunikationerna byarna emellan var skrala och skedde till stor del båtledes. Transporterna med omlastningar var tunga och tidsödande. Efter ett enigt fullmäktigebeslut "borgfred" påbörjades ett vägbyggnadsprogram av stora mått. Under 1960-talet byggdes väg och bro till Hyppeis, väg med bro och 2 färjor till Kivimo, Björkö och Mossala, väg till Hönsnäs, brygga och väg i både Notö och Äppelö byar. Förevägbyggnadsprogrammet byggdes hälsogård, tvålärarskola och brandstation. 

John Bergman hade förmånen att fä vara i ledningen för kommunen under den tid utvecklingen i Houtskär på grund av elektrifiering, vägar och kommunikationen var som livligast. 

John Bergman valdes till kommunalnämndens, senare kommunstyrelsens ordförande 1941 och hade uppdraget I 28 är. Han tillhörde kommunfullmäktige i 30 är, var ordförande i brandnämnden och hälsovårdsnämnden länga tider. Han var nämndeman i häradsrätten och häradsdomare i tiotals är. Han tillhörde olika kommunalförbunds fullmäktige och hade många interkommunala uppdrag.

I Houtskärs sparbank var han principal i 24 är och därefter hedersprincipal. 

Otaliga var de uppvaktningsresor han gjorde till ministerier och andra myndigheteri såväl Helsingfors som Åbo. Resorna var långa och mycket betungande med båt nattetid frän Houtskär före ordnade färjförbindelser. 

Såsom en erkänsla för osjälviskt arbete bygden till fromma erhöll han 1965 Finlands svenska landskommuners förbunds hederstecken i guld. 

Trots stor arbetsbörda hade han ett verkligt intresse för jakt och fiske. Långt in på ålderdomen hade han god fysik och deltog årligen i älgjakten.

 

LENNART ÖHMAN