Birck, Erik

f. 4.4.1912
d. 25.12.1986

Juldagen 1986 avled fil.dr, docenten Erik Birck i sitt hem i Stockholm. Han föddes i Jakobstad den 4 april 1912, blev student vid stadens samlyceum 1933 och fil.mag. vid Åbo akademi 1938, där han doktorerade 1944 med en avhandling om general Tolls krigsplan 1788. 1945–1947 var han t.f. lektor i Helsingfors. Sistnämnda år flyttade han till Sverige, där han blev lektor vid Solbacka läroverk i Stjärnhov. Birck var docent vid Helsingfors universitet 1949–1952, senare innehade han en docentur vid Stockholms högskola. I nära 20 år var han lektor vid Brännkyrka gymnasium. I Svenska Dagbladet skrev Uno Holmgren, rektor vid Brännkyrka gymnasium, bl.a. så här:
"Det var med stor sorg och saknad som vi vid Brännkyrka gymnasium mottog budet att vår avhållne lektor och kollega under nära 20 år inte längre är i bland oss. Erik Birck tillhörde de numera allt sällsyntare professorskompetenta akademiker som utförde sin huvudsakliga livsgärning som gymnasielärare. Under två decennier från slutet av 1950-talet hade Brännkyrka gymnasium förmånen att ha Erik Birck som lektor och inspirerande kraft. Den fördjupade kunskap och kringsyn i ämnet historia som Erik Birck hade i så rikt mått, kunde han även förmedla till sina elever. Han som hade starka rötter i finlandssvensk bildningstradition kunde genom sitt trygga väsen och egna erfarenheter från Finlands nutidshistoria ge sina elever något utöver det vanliga. Han kunde sätta in det historiska skeendet i sitt sammanhang och ge generationers strävanden mot trygghet och säkerhet en klar förankring i de ungas sinnen. Generationer av studenter i historia har Erik Birck väckt till insikt om betydelsen av nutiden i historisk belysning
Erik Birck var en fast klippa både som kunskapsförmedlare och klassföreståndare. Vi bevarar i minnet bilden av en ovanligt helgjuten och engagerad lärare och kollega."
Erik Birck var vid sidan av sin lärargärning en kunnig och aktiv forskare, som utgav många historiska skrifter och artiklar. Tyngdpunkten i hans forskningar låg i Österbotten. I Jakobstads Tidning noterade chefredaktör Ole Jakobsson, att Birck arbetade systematiskt och att han aldrig gav avkall på de strängt vetenskapliga kriterierna. Detta kom tydligt till synes t.ex. i hans digra arbete Nykarleby stads historia, av vilket ett band har publicerats medan resten föreligger i manuskript. Erik Birck var aktiv i bl.a. Svensk-österbottniska samfundet, Ortnamnssällskapet i Uppsala, Svenskhistoriska föreningen, Föreningen Sverige-Finlands vänner samt föreningen Norden.

Alf Snellman