Blomqvist, Christina

f. 6.3.1948

d. 9.10.2007 

Den 9 oktober 2007 avled lektorn i modersmål och litteratur, fil. kand. Christina Maria Blomqvist (f. Vidberg) i en ålder av endast 59 år. I december 2004 drabbades hon av en svår sjukdom som skulle komma att ända hennes liv, trots att hon fick den bästa vård man i dag kan ge. Även om de behandlingar hon genomgick var tunga, kunde de inte förstöra hennes mod och positiva livssyn. Hennes glada livshållning tröstade alla som stod henne nära och var ofta en källa till förundran. Denna djupt personliga själsstyrka och inre glädje hade utan tvivel sin grund i hennes kristna övertygelse.

Christina Blomqvist föddes den 6 mars 1948. Efter studentexamen vid Jakobstads samlyceum 1967 och klasslärarexamen vid Ekenäs seminarium tjänstgjorde hon från år 1971 i Lagmans skola i Jakobstad. Hum. kand. blev hon år 1975 och år 1987 utnämndes hon till lektor i modersmålet vid grundskolans högstadium, Oxhamns skola i Jakobstad. Vid sidan av att hon undervisade i skolan, skötte hemmet och sina två flickor samt dessutom hade omsorg om sjuka anhöriga, studerade hon vidare, och 1989 fick hon sin fil. kand. examen. Hon hade en beundransvärd arbetskapacitet och ställde stora krav på sig själv. Under de år jag samarbetade med Christina Blomqvist och delade skrivbord, vardagsslit och arbetsglädje med henne i Oxhamns skola lärde jag mig uppskatta henne både som en kunskapsrik tusenkonstnär till kollega och en verkligt god vän. Hennes livshållning var omutligt rakryggad, men hon hade också en ödmjukhet och en sann medmänsklighet som gjorde henne till en god lyssnare. Omkring henne fanns en ro som gav tröst och tillförsikt både till gamla och unga. Generöst delade hon med sig av sin livsglädje och sina erfarenheter, ljusa såväl som mörka.

Att ha haft Christina Blomqvist som vän är att äga en dyrbar skatt av minnen. För eleverna blev Christina Blomqvist en lärare som av hjärtat brydde sig om var och en av dem, en sådan som gav sig tid att lyssna, förklara och fråga. Hon blev en trygg förebild, en sådan som de unga behöver i vår tid, en generös vuxen som delade med sig av både sitt kunnande och sin livssyn. Eleverna kände att hon höll av dem och ville deras bästa. Ogärna ville hon låta sjukskriva sig, eftersom hon märkte att hennes elever behövde henne. Därför kvarstod hon i tjänst under hela sin sjukdomstid fram till den 1 september 2007. Sjukledig var hon endast när de tunga behandlingarna krävde det. Hennes mångåriga lärargärning är värd all respekt och beundran. Christina Blomqvist sörjes närmast av 133 maken Göran, döttrarna Jessica och Johanna samt svärsönerna Tomas och Kim- Erik. Sorgen och saknaden delas av släkt och många vänner. Alla våra nära bär vi inom oss. De gav oss sina tankar, de gav oss sina ord. Välsignande följer de oss under vandringens dagar och år.

CHRISTINA ÅMINNE