Blumenthal, Anita

✻ 23. 4.1921

† 12.9.2015

Med Anita Blumenthal gick en känd och värderad Ekenäsprofil ur tiden. Anita Margareta Eck föddes i Ekenäs den 23. 4.1921. Hon var dotter till vicehäradshövdingen Hakon Eck och Gerda Ekholm. År 1939 blev hon student från Västra Nylands samlyceum och studerade sedan vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Hon gifte sig med diplomekonomen Gösta Haraldsson Blumenthal, sedermera stadskamrer i Ekenäs och major i reserven. De fick barnen Ralf Gustav f. 1944 och Harriet Elisabet f. 1946.

Så här berättade Anita Blumenthal för Kim Isaksson i Ekenäsnejdens Krigsveteraners 45 års krönika Deras minnen består om hur hennes och Götas kärlekssaga började: ”Vi träffades på Handelsgillet den 14 mars 1941 under mellanfreden. Vi var kurskamrater på Hanken. Han följde mig hem och sedan började han jaga mig!” Det var en kort tid av intensiv uppvaktning. Länge varade inte freden, bara drygt tre månader, och så ryckte Gösta in i kriget. Anita bodde då hos sina föräldrar vid Stora Kyrkogatan i Ekenäs. Hela tusen brev skrev hon till Gösta under den tid de var åtskilda, medan Gösta skrev 300 brev tillbaka. För honom var det säkert inte lika lätt att finna tid för brevskrivning. Fyra månader under Fortsättningskriget arbetade Anita som soldathemssyster i Äänislinna. Gösta igen arbetade på staben där.

Anita och Gösta gifte sig 1943 och flyttade in hos Anitas föräldrar. Först 1948 kunde paret flytta in i en egen bostad. Anita blev hemmafru, och skötte om de två barnen. På den tiden var daghemsverksamheten i staden blygsam. Föreningsverksamhet stod Anitas hjärta nära. Hon var socialt utåtriktad och redan på femtiotalet blev hon sekreterare i Ekenäs stads kvinnliga gymnastikförening och verkade också som sekreterare i Röda korsets lokalavdelning i början av 1960-talet. År 1964 startade Föreningen Veronica i Ekenäs, en förening för Odd Fellow-fruar med inriktning på understödsverksamhet. I olika repriser var Anita ordförande för föreningen och utsågs till hedersordförande år 1986. En uppgift som Anita tyckte mycket om var att redigera elevmatrikeln för Ekenäs samskola/Västra Nylands samlyceum/Ekenäs samlyceum 1905-1975. För redaktör Sven Holmström på tidningen Västra Nyland berättade hon i en födelsedagsintervju år 1991 att det var mycket arbete att samla ihop alla uppgifter, men att det var ett roligt arbete. Hon ansåg att hon också hade fått nya insikter i t.ex. korrekturläsning. Trots att hon läste igenom matrikeln flera gånger upptäckte hon ändå i den tryckta versionen korrekturfel... det måtte ha känts svårt för den ordningsälskande Anita.

År 1956 blev Anita medlem i Fruntimmersföreningen i Ekenäs och valdes genast till att leda den bokcirkel som fortfarande verkar inom föreningen. År 1963 valdes hon till Fruntimmersföreningens kassör, i den egenskapen kvarstod hon ända till år 1980. År 1989 valdes hon till föreningens revisor. Ännu en period som kassör i föreningen hann Anita med, från år 1995 till år 2000. Vid årsmötet år 2000 avgick Anita från styrelsen och valdes då till Fruntimmersföreningens fjortonde hedersmedlem. Den 30 september 2011, då hon var 90 år, ordnade Anita sitt 110:e möte för fruntorna i sitt hem på Ystadsgatan. Ännu fyra år skulle förunnas henne att leva och Anita kom fortfarande till fruntornas möten, men på grund av ålder allt mer sällan. Då Anita dog den 12 september 2015 i en ålder av 94 år hade hon verkat i Fruntimmersföreningen i 59 år och i Veronicorna i 51 år. Länge kunde hon bo hemma, den allra sista tiden bodde hon på Hagahemmet där hon trivdes gott. Fruntimmersföreningens och Veronicornas medlemmar minns Anita med tacksamhet och respekt.

Gun Spring