Blumenthal, Gösta

F. 18.11.1917

D. 21.1.2003

 

Diplomekonomen och förre stadskamre­ren Gösta Blumenthal, som var född den 18 november 1917, avled den 21 januari 2003 i sitt åttiosjätte år. Därmed har åter en känd Ekenäsprofil gått ur tiden.

Ekenäsbo har han emellertid inte varit hela sitt liv. Han växte upp i Helsingfors, skrev studenten i Svenska normallyceum 1938 och avlade diplomekonomexamen efter krigsåren. Under studietiden gifte han sig med Ekenäsflickan Anita Eck och flyttade hösten 1944 till Ekenäs.

Här arbetade han de första åren som bokförare vid Raseborgs Tegel och anli­tades under denna tid i flera kommunala värv. Bl.a. tillhörde han stadsfullmäktige åren 1954–56 och i folkskoldirektionen satt han till dess grundskolan infördes i början på sjuttiotalet.

Stadskamrer blev han 1956 vilket led­de till att resten av hans yrkesliv kom att fyllas av siffror. Ett tungt arbete många gånger, särskilt då stadens budgeter skul­le sammanställas. Gösta Blumenthal hade emellertid en optimistisk grundsyn och tröstade sig med att en lågkonjunktur all­tid brukar följas av en högkonjunktur.

För att få avkoppling från det ibland något torra sifferarbetet valde Gösta Blu­menthal föreningslivet med dess många möjlighter till sociala kontakter. Från år 1958 var han med i stadens Odd Fel­low-loge. Hans tid som ämbetsman kom att omspänna hela 35 år, unikt för våra förhållanden. De avslutande åren ledde han den finlandssvenska delen av orden med titeln Deputerad Storsire, han var då andra man inom orden i hela landet.

I stadens Rotaryklubb var han med praktiskt taget från starten och utsågs till hedersmedlem i klubben.

Under många år ledde han en ”dotter­avdelning” till den gamla svenska orden TNJ som verkar i Lidköping och Ekenäs vänort Ystad.

Sitt kändisskap ökade Gösta Blumenthal väsentligt på efter pensioneringen då han under flera år refererade stadsfull­mäktiges sammanträden i Ekenäs TV. Sin lediga tid fyllde han ut med revisors- och disponenttjänster åt gårdsbolag, ett mång­årigt nämndemannaskap i häradsrätten, åt äldrerådet i staden och åt föreningen Ekenäs pensionärer. I den var han ordfö­rande sex år under nittiotalet och utsågs till dess hedersordförande. Tre år tillhörde han styrelsen för Svenska pensionärsför­bundet.

Bokföringskurser höll han under många år vid forstinstitutet och arbis.

Ännu må nämnas att han var med om att grunda stadens handels- och indu­stritjänstemannaförening efter krigen och verkade som dess första ordförande. Han var även med om att starta den väst­nyländska handelskammaren. Samma tid ledde han den nygrundade västnyländska reservofficersföreningen, han demobili­serades som löjtnant och i reserven nådde han majors grad.

 

SVEN HOLMSTRÖM