Blåfield, Tage

f. 5.8.1913

d. 3.10.2008

Den 3 oktober 2008 dog Tage Blåfield i en ålder av 95 år. Han var född den 5 augusti 1913 i Tavastehus där han också växte upp och inledde sin skolgång. Efter att ha avlagt studentexamen 1931 vid Tammerfors svenska samskola flyttade han till Helsingfors för vidare studier. För att bekosta sin utbildning först vid Tekniska högskolan, då kallad Poly, och senare vid Svenska Handelshögskolan sökte han sig ut i förvärvslivet och fick anställning på oljebolaget Shell där han blev kvar till vinterkrigets utbrott 1939. Tage Blåfield fullgjorde sin värnplikt i början av 30-talet och deltog sedan i både vinterkriget och fortsättningskriget på olika frontavsnitt. Han var med om striderna vid Summa i februari 1940 och vid intagningen av Hangö 1941, befordrades till kapten och tilldelades bl.a. utmärkelsetecken såsom FrK 3, 4 msv och FrK fmed.

Tage Blåfield hade redan under kriget utmärkt sig som en handlingens man och rätt snart efter krigsslutet och inspirerad av den framtidstro som rådde i landet efter freden grundade han 1947 ett eget företag, Finnmarket, ett importföretag med inriktning på oljeprodukter. Med hans bakgrund och tidigare erfarenheter i oljebranschen kändes denna varugrupp som ett naturligt val för Tage Blåfield. Ett par år senare grundades ett nytt bolag, Erikoisöljy som fick överta rollen som import-, distributions- och försäljningsbolag av kemikalier och oljeprodukter medan Finnmarket fick karaktären av en agenturfirma med tonvikt på metallvaror. Namnet Finnmarket hade nämligen visat sig vara mindre lyckat med tanke på den dåtida inhemska oljemarknaden. Nu kom då Erikoisöljy till, med ett namn som klart pekade på vilka varor det handlade om. Verksamheten för bägge firmornas del var till en början anspråkslös och trevande. Det handlade mycket om praktiska problem både i fråga om startkapital och arbetslokal – de första åren fungerade t.ex. vardagsrummet i familjens tvårummare i brist på bättre lösningar som företagets kontor. Men Tage Blåfield var förutom handlingskraftig, också arbetsam och målmedveten och firmornas omsättning ökade med tiden i glädjande utsträckning, nya utländska leverantörer kom till, bl.a. kunde han 1957 i konkurrens med ett trettiotal andra sökande komplettera sina tidigare agenturer med anrika engelska Rawlplug. Kontoret bytte adresser i takt med att personalen växte och 1966 kröntes framgångarna med invigningen av ett eget nybyggt affärshus i Kånala i Helsingfors, som fick namnet ”Öljytalo”, en trevåningsbyggnad där både lager och kontor samsades under samma tak. En långvarig önskedröm gick på det här sättet i uppfyllelse.

På tjugo år hade verksamheten vuxit från ett enmansföretag till ett framgångsrikt bolag med ett 40-tal anställda och när Tage Blåfield i slutet av 1970-talet gick i pension var det med tillfredsställelse och berättigad stolthet han kunde blicka bakåt på sitt livsverk. En av nycklarna till hans framgångar i förvärvslivet kan sökas förutom i hans arbetsförmåga och energi också i hans positiva livssyn, optimism och glada humör. Aktivitet och engagemang i alla former präglade honom livet igenom. Även om det dagliga arbetet tog största delen av hans kapacitet i användning hade han tid över för både familjeliv och förtroendeuppdrag av skilda slag. Hans fritidsintressen sträckte sig över filateli, något som intresserat honom sedan barnsben, till äldre inhemsk bildkonst, historisk litteratur och till långa utlandsresor. Han var mån om sin hälsa och sin kondition som han skötte genom regelbundet friluftsliv, kilometerlånga promenader, skogsröjning och vedhuggning ute på sommarstugan i Tvärminne men också genom att fram till hög ålder delta i gymnastikföreningen Daggdropparnas verksamhet. Det var en verksamhet som även inkluderade social samvaro, något som han värdesatte mycket högt. Tage Blåfield var en sällskapsmänniska som tyckte om att vistas i glada människors lag. Rotaryverksamhet, styrelseuppdrag i Helsingfors filatelistförening, medlemskap i American Club är andra exempel på förtroendeuppdrag som engagerade honom under hans yrkesverksamma liv men också under hans 30 aktiva pensionärsår. Att SFV:s verksamhet låg Tage Blåfields hjärta nära visar bl. a fonden som han och hans hustru Ninno grundade år 1988. Avkastningen skall användas för föreningens ändamål i enlighet med dess stadgar. Någonting som alldeles speciellt gladde den växande skaran av barnbarn och barnbarnsbarn var hans formidabla minne, antingen det gällde någon historisk gestalt eller familjeanekdoter från barndomen och ungdomen i 1920- och 30-talets Finland. Familjen satte stort värde på att han vid fyllda 85 år ännu hade krafter och intresse att skriva ner sina minnen från ett långt och omväxlande liv. Resultatet blev en ansenlig bunt av tättskrivna innehållsrika sidor med utförliga skildringar av hem- och vardagsliv som inte saknade dramatiska inslag. Med tanke på kommande släktled och för att familjemedlemmarna skulle kunna ha bestående glädje av hans anteckningar redigerades en del av materialet och trycktes upp till Tage Blåfields 95-årsdag. Vi är också glada över att han ännu på sin födelsedag i augusti samma år han dog, var i det skicket att han kunde ta emot boken, läsa den och med intresse kommentera och rekapitulera sina hågkomster. Tage Blåfield sörjes närmast av hustru, två döttrar, sex barnbarn och tretton barnbarnsbarn.

MARIE-LOUISE BLÅFIELD Tage Blåfields dotter