Boldt, Peter J.

f. 28.9.1946

d. 29.10.2017

En av den finländska fackföreningsrörelsens trotjänare har gått ur tiden. Pol.mag. Peter J. Boldts bana som ekonomiskt sakkunnig i arbetarrörelsens tjänst varade i drygt tre decennier. Den längsta tiden tjänstgjorde han som FFC:s ekonom med ett särskilt ansvar för handelspolitik och nationalekonomiska frågor. Inte sedan sextiotalet har den fackliga centralorganisationen haft en så inflytelserik finlandssvensk medlem inom den ekonomiska sektorn som Boldt. De minnesgoda kanske ännu erinrar sig föregångaren Nisse ”Sokrates” Nilsson som under socialdemokraternas stora partischism valde skogitgruppen.

Peter J. Boldt kunde nog stundom låta halsbrytande radikal, men svävade aldrig på målet när det gällde att försvara sin djupt demokratiska samhällssyn. Det Boldtska familjeträdet uppvisar både militärer, teologer och humanister. Inte minst Peters pappa var något av en paradox, en överste som senare i det civila var aktiv inom Amnesty interntional, en yrkesofficer som var både kosmopolitisk och mänskligt hänsynsfull på samma gång. Peter hade ett rikt påbrå också på mödernet, biblioteksrådet Barbro Boldt var en uppskattad lärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Peter J. Boldt hörde till den aktiva kohort skolelever och studerande i Helsingfors som i växlingen mellan sextio- och sjuttiotalen bokstavligen stormade in i Finlands svenska arbetarförbund. Efter studentexamen i Zillen avlade Peter Boldt pol.mag. examen år 1972 vid Helsingfors universitet med nationalekonomi och statistik som huvudämnen. Vid denna tidpunkt måste Finland möta tidens stora, europeiska utmaning: frihandel och integration. Löntagarnas ekonomiska forskningscentral (TTT) kunde anställa den unge magistern, som därefter breddade sitt nordiska nätverk med en anställning vid Nordens fackliga samarbetsorganisations kansli i Stockholm 1979-1982. Ekonom vid FFC blev han 1982. Det uppdraget med tonvikt på analyser och rapporter från den internationella utvecklingen och konsekvenser för fackets intressebevakning var ett nyckeluppdrag. Detta uppdrag skötte han fram till pensioneringen.

Peter J. Boldt var åren 2002–2005 FFC:s företrädare i EU:s ekonomiska och sociala kommitté. Han deltog i Finlands delegation till världshandelsorganisationens (WTO ) möten 1996 - 2005. Han markerade tidigt att Finland borde bli medlem av EU och senare valutaunionen, EG var i hans sidoreplik ”den europeiska gemenheten”. En tuff polemiker, en pedagogisk begåvning och en populär debattör har hans vänner sagt. Peter J. Boldt kunde uppvisa ett snabbt och ibland koleriskt temperament. En av våra EU-förhandlare återger en episod från medlemsförhandlingarna då Boldten utropade att äntligen fick våra bönder en spark i baken. Hans medlemsförening i SDP var Socialistiskt forum, som var en utmanare till anrika Helsingfors svenska arbetarförening. De rabulistiska ungdomarna ansåg HSAF vara stabbig, och som omväxling, även mossig. Peter J. Boldts vän och arbetskamrat vid FFC, Markku Jääskeläinen berömmer hans frispråkighet, humor och finlandssvenska vidsynthet. Hans värld omfattade också en vidsträckt kunskap om historia och kultur. Som pensionär ägnade sig Peppe Boldt åt sommarstugan Ekholmen och ordförandeskapet för Krogars vattenskyddsförening och i överstens fotspår Amnesty. Han fick glädjas åt dottern Hildur och barnbarnet Frida. Vi tar farväl av Peter J. Boldt med ett träffande engelskt uttryck: He had the courage of his convictions.

Ralf Friberg -- Foto: Arbetarbladet