Borg, Fjalar

F. 6.10.1908

D. 29.11.1992

 

Prosten Fjalar Borg avled den 29 november 1992 i Åbo. Han var född I Gamlakarleby den 6 oktober 1908 och hade alltså nyligen fyllt 84 år.

Efter studenten började han studera teologi och avlade sacr.min.kand.examen 1930. Prästvigd blev han samma år och pastoralexamen tog han 1933. Han fortsatte med studierna och blev filosofie magister 1946. 

Sålunda kom Fjalar Borgs livsgärning matt gå i två parallella fåror, prästens och pedagogens. Sin prästbana inledde han som t.f. kapellan i Kimito 1930-31, därefter innehade han en liknande tjänst i Borgå 1931-34 och var kapellan i Pernå 1935-47. Jämsides verkade han i åtta år som religionslärare vid Östra Nylands folkhögskola. 

År 1947 flyttade han till Ekenäs och tillträdde en tjänst som lektor vid lärarseminariet. 

Redan i och med detta fick han en kontaktyta som omspände hela Svenskfinland och denna kontaktyta förstorades ytterligare under de två decennier han verkade som militärpastor i Dragsvik, från 1949 till 1969. Under denna tid undervisade han 40.000 unga finlandssvenskar i 51 beväringskontingenter. 

Redan under åren i Östnyland hade Fjalar Borg varit aktiv både i det kommunala och I föreningslivet. Självklart var att han engagerades inom båda dessa sektorer också i Västnyland. Bl.a. var han några år ordförande i Arbetets Vänner i Ekenäs och aktiv inom Folkhälsans avdelning i staden samt det västnyländska sång- och musikförbundet. 

Sin långa kommunala bana i sin nya hemstad inledde han 1951 för SFP I nykterhetsnämnden och kulturnämnden, den sistnämnda tillhörde hanända till 1976. I stadsfullmäktige invaldes han första gången 1957 och satt i denna beslutsfattande församling fram till 1984 med ett avbrott perioden 1965-68. 

I skolplaneringskommissionen var Fjalar Borg med åren 1970-77 och en period satt han i socialnämnden. 

Kyrkofullmäktige tillhörde han I många år, första gången invaldes han 1949. Detta förtroendeuppdrag lämnade han 1984. 

Fjalar Borg medarbetade under årens lopp i en rad finlandssvenska tidningar. Han skrev även en historik över Ekenäs landskommun.

 

SVEN HOLMSTRÖM