Boström, Per-Elof Mikael

f. 15.5.1943

d. 13.5.2018

Skolrådet Per-Elof  Mikael Boström gick bort den 13 maj, två dagar efter firandet av sin 75-årsdag. Pelle föddes i Nagu den 15 maj 1943. Grunden för karriären inom skolväsendet lades med folkskollärarexamen 1967 vid Nykarleby seminarium och hum.kand. 1972 vid Åbo Akademi. Han avancerade från lärartjänsten vid Jakobstads samlyceum 1967–68 till skoldirektör i Vasa 1986–2006. Han introducerade lägerskolan i Finland och var hedersordförande i Finlands Läger­skolförening rf. År 2006 utnämndes Pelle av republikens president till skolråd. Som studiehandledare och rektor vid Kristinestads högstadieskola 1974–86 instiftade Pelle grundskolans tionde klass. Som skoldirektör i Vasa utvecklade han ett kvalitetssystem för utbildning och inlärning, Mussor skola (ett specialpedagogiskt kompetenscentrum för hela Svenskfinland) samt bildade ett tvåspråkigt skolcampus för de kommunala högstadierna och gymnasierna.

Pelle fortbildade sig ständigt, främst i pedagogik men även i psykologi, sociologi, statskunskap och friluftspedagogik. Han fördjupade sig i ledarskap, studie- och arbetshandledning och var även behörig medlare i brott- och tviste­mål. Pelle var kreativ och effektiv. Han gillade att provocera, med välgrundade argument. Han var påläst och hade klara strategiska motiv. Pelles förmåga att organisera och sätta fart på processer gagnade inte bara skolvärlden. Han hade ett brinnande intresse för militärhistoria och försvarspolitik. År 2001 befordrades han till major i reserven och utnämndes till chef för militärområdet. Han var medlem i Planeringskommittén för försvarsinformation, Försvarsgillenas förbunds styrelse och fullmäktige, viceordförande för reservofficersdistriktet och ordförande för Vasa gilles­distrikt. Han grundade historiska föreningen Stella Polaris r.f. Pelle var en sann nordist. Brobyggande Norden-samarbete inleddes under seminarietiden och genomsyrade allt han företog sig, från utbildning till det frivilliga försvaret, det kommunala arbetet, till matkultur.

På det kommunala planet var Pelle en drivkraft. Han var fullmäktige­ordförande 1989–92 och stadsstyrelseordförande 2005–06. Han hade för­troendeuppdrag på region- och nationell nivå. Han var grundande medlem och styrelsemedlem i Borgerlig samling i Finland. Han bidrog till att Kristinestad antogs till internationella Citta Slow-nätverket. Han arbetade för en bättre fungerande närdemokrati genom Medborgarforum r.f., och han var medgrundare av Krs-TV, den första lokal-tv stationen i Finland att sända via etern. Pelle var ordförande i delegationen för Kilens Hembygdsgård. Där före­stod han från 2000 som medlem i Surströmmingsakademin de nationella surströmmingspremiärerna. Han var en aktiv rotarian och vid sin bortgång Rotary guvernör in spe. Han tilldelades Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken i guld, Försvarsmaktens förtjänstmedalj och Försvarsgillenas förbunds förtjänstmedalj samt Finlands Vita Ros och Finlands Lejon orden. Pelle efterlämnade hustru, fyra barn samt fem barnbarn.

Pelles familj och vänner