Boucht, Christer

f. 4.11.1911

d. 1.5.2009

Christer Boucht föddes den 4.11.1911 i tredje släktled av jurister. Han dog på morgonen den 1 maj 2009. Bland barn och barnbarn finns jurister ännu i fjärde och femte led i släkten Boucht. Christer Boucht var känd och aktad av många orsaker. Jurist som han var till sin utbildning, öppnade han egen advokatbyrå i Vasa 1941. Under kriget sköttes byrån av hans far Harald Boucht, pensionerat hovrättsråd. Efter en lugnare period på grund av krigstjänst, drev Christer med framgång sin byrå ända tills han som landets äldsta aktivt verkande advokat avslutade sin yrkeskarriär år 2000. Några år tidigare hade han överlåtit byrån till sin son Peter. Sam advokat gjorde Christer Boucht sig känd för sitt lugna och sakliga uppträdande. I rättsprocesserna förivrade han sig aldrig till hårda eller nedsättande uttalanden om motparten. Han utvecklade sin advokatbyrå till en av de största och mest anlitade i Österbotten.

Christer Boucht var också erkänd och anlitad som politiker. Som representant för SFP var han invald i Vasa stadsfullmäktige 1947–1990, stadsfullmäktigeordförande 1986–88 och stadsstyrelsemedlem 1958–62. Han var därutöver medlem i ett stort antal nämnder, bland annat socialnämnden. Han var medlem i Folktinget 1951–88 och dess vice ordförande 1969–79. Christer Boucht var ledare och initiativtagare inom idrottsrörelsen. Hans stora insats inom idrottsrörelsen var medverkandet till grundandet av Norrvalla idrottsinstitut. Han drog igång det österbottniska deltagandet i Vasaloppet, som han 197 själv skidade för tionde gången. Det var Christer som startade Botnialoppet, den österbottniska motsvarigheten till Vasaloppet. Han var aktiv också i flera andra organisationer. Bland annat tog han sig an krigsinvalidernas intressebevakning och var under närmare sextio år ordförande för krigsinvaliddistriktet i Österbotten.

Christer Bouchts intresse för arktiska långfärder fick sin höjdpunkt med deltagandet i den första finländska expeditionen Grönland tvärs, som på vårvintern 1966 genomfördes på skidor och med hjälp av hundspann. Resan tog 37 dygn utan kontakt med yttervärlden. Som god orienterare hade Christer hand om navigeringen med hjälp av en enkel handkompass. Republikens president Urho Kekkonen blev så imponerad av bedriften, att han sände ett personligt gratulationsbrev till Boucht och expeditionens medlemmar inbjöds till presidentens slott. Christer skrev senare en bok om expeditionens öden, Grönland tvärs, som också översattes till finska. Efter grönlandsexpeditionen har ett halvt dussin finländska polarexpeditioner av betydelse genomförts. Grönlandsfärden var början till tjugosex spännande polarfärder och andra ödemarksvandringar, bl.a. en skidfärd från Grönland till Kanadas arktiska områden under sträng kyla med livsfarliga inslag. År 1987 skidade Christer Boucht till magnetiska nordpolen. Han besökte senare också trakterna kring sydpolen. I hans böcker kan man läsa om nära kontakter med isbjörnar och hisnande forsfärder med kanot längs Yukonfloden. Hans ödmjuka förhållande till naturen och hans sätt att aldrig förivra sig gjorde att han kom välbehållen undan alla strapatser. Han skildrade sina långfärder på ett medryckande sätt i ett flertal böcker. Han skrev också om sin hemstad Vasa och österbottningarnas medverkan under tsartidens ofärdsår för landets frihet. Sammanlagt utgav han fjorton böcker. Ännu under sitt sista levnadsår skrev han en bok som inlämnats för tryckning. Christer Boucht var ofta uppvaktad och hedrad för sina gärningar. Han var hedersmedlem i flera organisationer. Han grundade Finlands arktiska klubb och var dess hedersmedlem. År 1972 tillerkändes han socialråds titel. Han förlänades bl.a. fem frihetskors. Han befordrades till major. Sina sista år tillbringade Christer Boucht på Fylgiahemmet i Vasa, där hans rum pryddes av fotografier och andra minnessaker från hans färder. Christer var lik en Nanoq, polarisarnas starka björn, Han efterlämnar hustrun Ulli, sonen Peter, döttrarna Gunilla och Helena och fyra barnbarn. Utöver släkten är han saknad av en stor skara vänner och beundrare.

LENNART JOHANSSON Lagman