Brommels, Jarl

f. 20.1.1921

d. 21.12.2007

Socialrådet Jarl Brommels gick bort den 21 december 2007, 86 år gammal. I och med hans död miste Svenskfinland en generös, klok och allmänbildad person som gjort mycket för social- och hälsovården samt det frivilliga medborgararbetet i landet. Som ledare för Samfundet Folkhälsan i drygt trettio år samt som aktiv samhällsmedlem med otaliga förtroende- och författaruppdrag hade han hela Svenskfinland som arbetsområde under sitt liv.

Jarl Brommels föddes på Bergö den 20 januari 1921 och växte upp i Närpes. Efter studentexamen i Kristinestad år 1940 studerade han statsvetenskap vid Åbo Akademi och avlade pol.mag. examen år 1948. Ursprungligen hade Jarl Brommels tänkt sig ett arbete inom den kommunala sektorn, men det var vid Samfundet Folkhälsan han kom att göra sin livsgärning. Hit lockades han av Samfundets dåvarande skattmästare K.E.Stenius från sitt första jobb som sekreterare vid Folktinget. Han verkade som Samfundet Folkhälsans verksamhetsledare och verkställande direktör under åren 1950–1981 då han avgick med pension. Då Jarl Brommels tog över på Folkhälsan några år efter kriget genomgick hela social- och hälsovården i Finland stora förändringar. Också Folkhälsan förändrades och Jarl Brommels stod i täten för förändringarna. Han ville se Folkhälsan som en helhet och knöt ihop lokalföreningarnas och centralbyråns verksamhet genom att grunda fyra regionala enheter, Landskapsföreningarna Folkhälsan i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Hälsobåtarna i skärgården utvecklades aktivt under Brommels tid, det samma gäller föräldrakurserna, tonårspoliklinikerna, trafikundervisningen och utvecklandet av skolmiljöerna.

Jarl Brommels spelade också en viktig roll vid grundandet av Habben, habiliteringsenheten för barn med speciella behov. Bakom den noggranna chefspersonen fanns en varm och känslig människa som hade lätt till skratt, men som också var lyhörd för sina medmänniskors stämningar. Som företagsledare ansåg han det viktigt att ha förtroende för sina medarbetare och han uttryckte också öppet sitt stöd. De anställda på Folkhälsan kunde alltid lita på ”Jalles” orubbliga lojalitet och solidaritet samt inte minst på att han stod för det han sagt. Jarl Brommels uppskattade mycket sin familj, sin hustru Marianne, sina barn och barnbarn. Det var självklart för honom att dela allt arbete i hemmet och samtalsklimatet var öppet och fritt. Jarl Brommels intresserade sig livet ut för sin barndoms bygd och människorna där. Vistelsen på stugan i Norrnäs och släktutredningen Hemfolk och utvandrare 1998 är uttryck för det. Han var också mån om sin kondition. Han tillhörde gymnastikgruppen Daggdropparna och gymnastiserade regelbundet två gånger i veckan under 45 års tid. Han hade flera förtroendeuppdrag och har erhållit riddartecknet av Finlands Lejons Orden samt många förtjänstmedaljer. Han tilldelades socialrådstitel år 1976 och det första exemplaret av Folkhälsans stora guldmärke år 2001. Han sörjs av sin hustru Marianne, sina barn Maria och Jerker samt barnbarn, vänner och släktingar.

STEFAN MUTANEN verkställande direktör i Samfundet Folkhälsan