Brommels, Marianne

Filosofie magister Marianne Brommels avled den 7 september 2008 i Helsing fors vid 86 års ålder efter en längre tid av tilltagande ohälsa.
Hedvig Marianne Brommels föddes den 10 oktober 1921 i Åbo som yngsta barn till professor F. W. Klingstedt och hans maka, folkskollärarinnan Gustava, född Bengts. Före studentexamen 1940 deltog Marianne Brommels under vinterkriget i järnvägstransporterna av finländska barn till Haparanda och Stockholm. Under fortsättningskriget verkade hon som lotta vid luftbevakningstorn i Pernå åren 1941–44, som kanslist vid JvKoul K 17 1944 samt som dejour vid IS-Keskus i Åbo 1944.
Marianne Brommels hade inlett sina studier vid Åbo Akademi, som även om fattade en kortare studieperiod 1943 i Göteborg. På grund av kriget blev studierna inte fullföljda och då hon 1940 ingick äktenskap med Jarl Brommels tog familjelivet över.
Men långt senare i livet, i en ålder av väl över 50, återupptog Marianne Brommels sina avbrutna studier och avlade filosofie magisters examen vid Åbo Akademi år 1979. Studierna innefattade även resor till Sri Lanka, Polen och Island.
Som ung var Marianne Brommels lärare vid Östra Nylands folkhögskola 1944–1946. Senare i livet verkade hon, med början från 1960-talet, som föreläsare inom vuxenutbildningen och under åren 1965–1985 var Marianne Brommels redaktör för tidskriften Marthabladet. Hon uppbar också ett antal förtroendeuppdrag, som ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening och som medlem av Finlands svenska Marthaförbunds styrelse, Svenska studieförbundets r.f. styrelse, Svenska Studiecentralens direktion samt Statens livsmedelsdelegation.
Marianne Brommels främsta särintressen var att läsa och skriva, men hon var även intresserad av resor, också till av lägsna platser. Marianne Brommels sörjes närmast av barnen Maria och Jerker med familjer, samt av övrig släkt och många vänner.

GUNNAR KLINGSTEDT