Bruhn, Karl

f. 28.1.1894

d. 8.3.1978

Professor Karl Bruhn avled i Helsingfors den 8 mars 1978 i en ålder av 84 år. Han var född i Kotka den 28 januari 1894. Karl Bruhn blev filosofie magister 1914, och filosofie licentiat 1921. Han verkade som läroverkslärare under några år efter sin kandidatexamen fram till 1918, då han knöts till tidningen Vasabladet som redaktör och litteraturrecensent. Hans journalistiska period sträckte sig till 1925, men jämsides därmed kom hans bana allt mer ooh mer länkas in på praktisk pedagogik, 1920-25 som föreständare för svenska arbetarinstitutet i Vasa, från 1921 även som äldre lektor i historia vid Vasa svenska lyceum. Åren 1924– 32 var han rektor för Åggelby svenska samskola, 1930-35 för Andra svenska lyceum i Helsingfors. Under sju är, 1935–42, var han skolråd vid Skolstyrelsens svenska avdelning. Docent i pedagogik vid universitetet blev han redan 1927, t.f. professor 1939–42 och från 1942 till pensioneringen 1961 ordinarie professor.

Bruhns pedagogiska författarskap är omfattande och vittnar om den intensiva inlevelse och djuplodande forskargärning han ägnat växandets och utbildningens problem. De växandes estetiska liv, Bisarra essayer om uppfostran, Eros och Skolen, Uppfostran hos de nordiska nomaderna, Från prinsessan Snövit till kavaljererna pä Ekeby, Helsingforstestet, Bläckfläcksförsök med barn och ungdom är titlarna till några av hans tidigare arbeten. Som emeritus upplevde Bruhn ännu en intensiv period i sin pedagogiska forskargärning, varom bl.a. hans Utvecklingslinjer i pedagogikens historia och Strömningar i 1900- talets pedagogik bär vittne. Med skäl betraktades han som nestorn i Nordens pedagogik.

Karl Bruhn framstod vid sin bortgång som en framträdande företrädare för den vetenskapliga forskningen i värt land. Som vetenskapsman var han universell, obunden av gränser, men utgången ur den svenska befolkningen i vårt land förblev han livet igenom en varm vän av den svenska bildningen i vårt land. I unga är gjorde han även en folkbildande gärning som lärare och journalist. Hans lysande stilkonst togs i anspråk även för ömsinta skildringar av det svenska Finland och i levnadsteckningar över svenska kulturarbetare, i bl.a. Richard Malmberg 1957. Som svensk kulturarbetare kom han att stå föreningen Svenska folkskolans vänner nära både som medarbetare och som mottagare av föreningens främsta utmärkelse, dess kulturpris. SFV bevarar minnet av Karl Bruhn, som en hängiven arbetare pä folkbildningens område.

Ragnar Mannil