Brunila, Kai

­F. 3.4.1919

D. 26.10.2001

 

Journalisten och författaren Kai Brunila avled den 26 oktober 2001 på Jorvs sjukhus i Esbo. Han blev 82 år gammal.

Kai Brunila föddes i Helsingfors den 3 april 1919, men bodde under de senaste trettio åren i Kyrkslätt. Där satt han bl.a. med I kommunfullmäktige, och varordförande för Kyrkslätts krigsveteraner. 

Kai Brunila, som blev känd under signaturen Cab, inledde sin journalistiska bana redan i tonåren. Som skolpojke arbetade han som inhoppare påHufvudstadsbladets sportredaktion. Senare var han knuten till samma tidning både som sportjournalist och som redaktionssekreterare. På 1950 talet var hanmed om att ge nytt liv åt traditionen med en svenskspråkig kvällstidning i Helsingfors. Av Amos Anderson fick han 1954 i uppdrag att göra om Nya Pressen till en modern kvällstidning. På tidningen, en föregångare till da-gens efterrniddagstidningar, var han redaktionssekreterare fram till år 1957. 

Kai Brunila var en av de första finländska journalister som fick besöka Porkala kort efter att Sovjetunionen återlämnat området till Finland i januari 1956. Telefonförbindelsen mellan hans reportagebil och NP:s redaktion klickade. Men i en byggnad i centrum av Kyrkslätt fann han en kvarlämnad sovjetisk fälttelefon, som visade sig fungera. Med hjälp av den lyckades han ringa in sin text till tidningen. 

Kai Brunila nöjde sig inte med att enbart verka som skrivande journalist, han arbetade också för både radio och TV. Som radioreporter refererade han OS I London år 1948 tillsammans med Kim Sevón. 

Under televisionens pionjärtid spelade han vid dåvarande Tesvisio en central roll i underhållningsprogrammen Hyvää iltaa - God afton, Cabs Club och Får jag lov. En del av sitt yrkesverksamma liv ägnade han åt förlagsverksamhet, slutligen som VD för Williams Förlags Ab i Finland. 

Han ägnade sig också åt PR-jobb, bland annat för den brittiska bilindustrins räkning, och var med om att grunda en reklambyrå. 

Cab skrev eller var medförfattare till ett otal revyer, för Lilla Teatern, ÅST och Wasa Teater, samt hemma i Evitskog. Ända från starten 1948 var han medförfattare till Finlands svenska publicistförbunds revyer i Helsingfors. 

I mitten av 1960-talet var han, tillsammans med Börje Lampenius, med om att genom sångspelet "Kungen och Kristina"lägga grunden till Raseborgs festspel. 

I publicistförbundet satt han med i styrelsen, sedermera kallades han också till hedersmedlem.

I Helsingfors journalistförening var han en tid viceordförande, vidare beklädde han förtroendeposter i ledningen för Dramatikerförbundet och inom Nordisk Revyunion. 

Kai Brunila gav ut bl.a. en memoarbok och två böcker om Porkala. 

I vinterkriget deltog han mestadels som chaufför vid Automobilkompaniet i Helsingfors. Under fortsättningskriget deltog han, sedermera chef för ett kanonkompani, bl.a. i striderna vid Tali och Vuosalmi. Han deltog också i kriget i Lappland.

 

PETER JOHANSSON