Brunow, Birgit

✻ 7.7.1935

† 5.1.2017

Birgit “Biggan” Brunow, avled den 5 januari 2017 efter en tids sjukdom. Hon föddes i Hangö år 1935 och var den äldre i syskonskaran på två. Föräldrar var stadsbarnmorskan Ebba Nyström och Rafael Nyström, sprängämnestillverkare vid Forcit. Till familjen hörde också två år yngre systern Kristina Nummenmaa. Barndomshemmet var gamla BB på Långgatan. Familjen huserade i den nedre våningen och BB-avdelningen var inhyst på vinden. Beklagligt nog förlorade systrarna sin far i ung ålder och modern blev extra viktig, inte bara i egenskap av förälder, utan också som en rollmodell på en stark och självständig kvinna. Det var med värme och stolthet Birgit berättade om livet på Långgatan; om hektiska vaknätter då hon och Kristina fick rycka in som extra händer med att koka vatten, hämta handdukar och servera frukost till de nyblivna mödrarna. Systrarna tillbringade sin tid under evakueringen hos släktingar i Mäntsälä, i Karlstad i Sverige och sista tiden i Vasa. Skolgången gick utan problem. Birgit avlade studentexamen från Hangö samlyceum. Därefter följde studier i engelska och tyska vid Helsingfors universitet, som ledde till en filosofiemagistersexamen.

Under studietiden träffade hon sin första make Erik Arvidsson, som också är far till hennes enda barn, sonen Henrik Arvidsson (född 1959). Erik Arvidsson var svensk medborgare och hela familjen bodde en tid tillsammans i Sverige. Äktenskapet blev dock kortvarigt och efter skilsmässan flyttade Birgit till Kotka. Där träffade hon sin andra make Dage Brunow, som var hennes stora kärlek. De knöt hymens band under en resa till USA i San Francisco. I sin nya hemstad arbetade hon som språklärare i Kotka svenska samlyceum. Hennes stora passion var trots allt att skriva kolumner och reportage under pseudonymen ”Musta Kissa” i bland annat Kotkan Sanomat och Kymen Sanomat. Hon skrev också under flera års tid teaterrecensioner för Hufvudstadsbladet. År 1985 grundades det tvåspråkiga Pyhtäänlehti-Pyttisbladet, där Birgit arbetade som chefredaktör. Under tiden i Kotka fick hon utlopp för sitt kulturintresse och besökte otaliga kulturella begivenheter. Utöver detta representerade hon jämsides med Dage Brunow i hans krävande arbete inom EnsoGutzeit-koncernen. Efter makens död år 1988 kände Birgit att hennes viktigaste band till Kotka brutits. Hon beslöt sig för att återvända till hemstaden Hangö, inte minst för att bo i närheten av sin syster Kristina. I Hangö tog hon sig med stor iver an olika förtroendeuppdrag. Hon hade nära kontakt till de lokala politikerna, främst inom Svenska folkpartiet.

Bland de offentliga uppdragen kan nämnas att hon ledde kultur- och fritidsnämnden under åren 1997-2000, satt som medlem i revisionsnämnden under åren 2001-2004 och 2005-2008 och var ordförande för seniorrådet från år 2009 framåt. Hon var också föreningsaktiv och fungerade som ordförande för Svenska Klubben i Hangö r.f. i hela tjugofem års tid, och var ordförande för Svenska Pensionärsgillet i Hangö i många år. För den breda publiken blev hon känd inte minst för sin spalt i Hangötidningen, “Visst händer det i Hangö”. I det forumet kombinerade hon sin slagkraftiga iakttagelsefönnåga med lagom lätt mingelskvaller och ironisk humor. Senare värvades hon till konkurrenten Västra Nyland, där sidan pryddes av hennes karakteristiska silhuett i spalten ”Biggan i Hangö”. Varje jul publicerade hon en lista på julklappsböcker åt personer som i hennes tycke förtjänade det. In i det sista bevarade hon sin skarpa analytiska förmåga och sitt sinne för humor. Hon somnade stilla in på hälsocentralens bädd, efter dagar fyllda av besök från familj och vänner.

Mia Berg-Lundqvist Johanna Lindholm -- Birgit Brunow erhöll SFV:s Hagforsmedalj år 1991


Foto: Hangötidningen