Brushane, Martin

f. 4.1.1946

d. 15.8.2008

Musikern och ljudinspelningsteknikern Martin Brushane avled plötsligt den 15.8. 2008. Han var född den 4 januari 1946. Karl Martin Ragnar Brushane hörde till en musikalisk släkt och ägnade sitt liv åt musik och underhållning. Han var en utmärkt trumslagare och hörde till pionjärerna inom ståltrådsmusiken. Gitarristen Ingmar Englund och Martins pappa spelade tillsammans och därför föreslog Englund att Ole Halén, som var hans elev, och Martin också skulle spela tillsammans i orkester. Då föddes The Savages 1962–1964 med Ole Halén, Hasse von Hertzen, Kurt Wenner och Martin Brushane. Gruppen vann gitarrorkestrarnas FM-tävling 1964 på Borgbacken. The Savages spelade in skivor för PSO och ackompanjerade bl.a. Anki Lindquist på hennes första skiva. Inga radio- eller televisionsuppträdanden har bevarats, men bandet spelade in en dvd-skiva med den ursprungliga sammansättningen i april 2007.

Martin medverkade också i ståltrådsgrupperna The Islanders och The Sounds (1964–1965). Martin Brushanes föräldrar hörde till efterkrigstidens jazzmusikergeneration och detta påverkade naturligtvis barnen och lade grunden till en livslång kärlek till storbandsmusik. Martin Brushane Big Band grundades 1967 och kom att bli den mest långvariga och kända av hans orkestrar. Stommen i orkestern utgjordes under årens lopp av mamman Anneli, pappan Ole, farbrodern Åke, systern Annika, sonen Mika och en stor skara vänner och kända jazzmusiker. Bandet grundades vid en tid då storbanden var sällsynta i Finland, men det fanns ännu många etablerade äldre generationens musiker kvar (b1.a. Leo Kähkönen, Torsten Florström, Seppo Rannikko) som gärna spelade sin favoritmusik tillsammans med yngre entusiastiska musiker. Som bäst fanns det tre generationer Brushane med i orkestern. Martin Brushane Big Band beredde väg och marknad för andra storband med sina tv-uppträdanden och konserter med solister som Katri-Helena, Anneli Sistonen och Inga Sulin. Martin Brushane spelade trumpetsolon och steppade klädd i en stilig vit smoking. Orkestern fungerade i årtionden som dragplåster på Brändö Casino. Senare bildades en mindre sammansättning som kallades Martin Brushane Jumpers. Martin Brushane arbetade bland annat som tv-studioregissör på Rundradion och medverkade bl.a. i den oförglömliga sketchserien Stickspår. År 1974 byggde han tillsammans med Robi de Godzinsky en ljudinspelningsstudio i föräldrarnas källare på Brändö, senare flyttades den till sin nuvarande plats i Botbyhöjden. Hans musikalitet var en god hjälp för honom i arbetet som ljudtekniker, Han var känd för att kunna tillvarata blåsinstrumentens olika ljud men även annan akustisk musik. Genom åren besöktes studion av så gott som alla från Esa Pakarinen till UMO Jazz Orchestra. Ljudteknikerjobbet skötte han fram till sin död, parallellt med musikerkarriären. Till Martins karaktärsdrag hörde en vänlig optimism och konsten att komma överens med alla.

TIMO WUORI ordförande för Suomen äänitearkisto ry


Foto: YLE