Bruun, Patrick

f. 17.4.1920

d. 30.6.2007 

Patrick Bruun, en av våra internationellt mest framträdande historiker, avled i Åbo den 30.6.2007 i en ålder av 87 år. Han var född den 17.4.1920. Pata Bruun växte upp i ett liberalt och intellektuellt hem i Helsingfors. Efter återkomsten från kriget studerade han historia som huvudämne med betoning på den grekisk-romerska antiken och klassiska språk. I studentlivet var han aktiv.

Efter studieresor doktorerade han 1953 med en avhandling om Konstantin den stores politik i ljuset av numismatiskt material. Romerska mynt och emblem blev sedan hans specialfack. Docentur fick han i Helsingfors och Åbo Akademi. Men fasta befattningar var det ont om på detta område. Pata utnyttjade sina journalistiska talanger bland annat som kulturredaktör vid Nya Pressen 1952–60. I början av 1960-talet gick han ändå konsekvent in för en akademisk karriär. Vid sidan av senromerska studier och ett stort arbete om romersk numismatik publicerade han som kontrast sina forskningar kring äventyraren A. M. Myhrberg. Sitt första offentliga akademiska uppdrag fick Bruun som direktor för Finlands Rominstitut 1965–68, då han inledde sin forskargrupps arbete om Etrurien. Flera av gruppens medlemmar har sedan gjort sig internationellt bemärkta som antikforskare. De har framhållit hans öppenhet för innovativ metodik.

Pata och hans hustru Ulli spelade väl in i förmedlarrollen mellan finska och utländska Romorienterad humaniora. Han förblev länge i ledningen av institutet. Utnämningen till professor i allmän historia vid Åbo Akademi följde efter hemkomsten från Rom. Bruuns grundliga studier i senantiken var honom här till direkt stöd. Efter sin pensionering (1983) och återflyttning till Helsingfors engagerade han sig i ett stort världshistoriskt publika- tionsprojekt under rubriken Asien möter Europa. Men sina mynt- och symbolstudier lämnade han inte. Professuren hade även fört med sig administrativa uppdrag vid Åbo Akademi samt i andra finlandssvenska institutioner, bland andra Litteratursällskapet. En mängd nationella och utländska utmärkelser vittnar om den uppskattning Bruun rönte. Som människa besatt Pata Bruun en egenartad finess. Han var en bildad klassiker av bästa stam, snarare försynt än do- minant, men med en fond av humor och inslag av självironi. Han var en trogen vän och inspirerande sällskapsmänniska. De som kände honom glömmer inte hans stora personliga charm.

HOLGER THESLEFF Vän och kollega